De dilettant neemt het duistere voor het diepe, het wilde voor het krachtige, het vage voor het oneindige, het zinneloze voor het bovenzinnelijke


de-dilettant-neemt-het-duistere-voor-het-diepe-het-wilde-voor-het-krachtige-het-vage-voor-het-oneindige-het-zinneloze-voor-het-bovenzinnelijke
friedrich von schillerdedilettantneemthetduisterevoordiepewildekrachtigevageoneindigezinnelozebovenzinnelijkede dilettantdilettant neemtneemt hethet duistereduistere voorhet diepehet wildewilde voorhet krachtigehet vagevage voorhet oneindigehet zinnelozezinneloze voorhet bovenzinnelijkede dilettant neemtdilettant neemt hetneemt het duisterehet duistere voorduistere voor hetvoor het diepehet wilde voorwilde voor hetvoor het krachtigehet vage voorvage voor hetvoor het oneindigehet zinneloze voorzinneloze voor hetvoor het bovenzinnelijkede dilettant neemt hetdilettant neemt het duistereneemt het duistere voorhet duistere voor hetduistere voor het diepehet wilde voor hetwilde voor het krachtigehet vage voor hetvage voor het oneindigehet zinneloze voor hetzinneloze voor het bovenzinnelijkede dilettant neemt het duisteredilettant neemt het duistere voorneemt het duistere voor hethet duistere voor het diepehet wilde voor het krachtigehet vage voor het oneindigehet zinneloze voor het bovenzinnelijke

De natuur heeft ons slechts een korte baan voor het leven gegeven, maar een oneindige voor de roem -Marcus Tullius Cicero
de-natuur-heeft-ons-slechts-een-korte-baan-voor-het-leven-gegeven-maar-een-oneindige-voor-de-roem
Het is tijd heen te gaan, voor mij om te sterven, voor jou om verder te leven; wie van ons de beste weg neemt, weet niemand behalve god -Socrates
het-is-tijd-heen-te-gaan-voor-mij-om-te-sterven-voor-jou-om-verder-te-leven-wie-van-ons-de-beste-weg-neemt-weet-niemand-behalve-god
Het ideaal is voor het leven wat het zonlicht is voor het landschap; het verspeidt ook over de meest alledaagse voorwerpen een betoverende gloed -Carmen Sylva
het-ideaal-is-voor-het-leven-wat-het-zonlicht-is-voor-het-landschap-het-verspeidt-ook-over-de-meest-alledaagse-voorwerpen-een-betoverende-gloed