De dinosaurussen zijn uitgestorven omdat hun kop te klein was om hun grote lijf te voeden


de-dinosaurussen-zijn-uitgestorven-omdat-hun-kop-te-klein-was-om-hun-grote-lijf-te-voeden
wiet van broeckhovendedinosaurussenzijnuitgestorvenomdathunkoptekleinwasomgrotelijfvoedende dinosaurussendinosaurussen zijnzijn uitgestorvenuitgestorven omdatomdat hunhun kopkop tete kleinklein waswas omom hunhun grotegrote lijflijf tete voedende dinosaurussen zijndinosaurussen zijn uitgestorvenzijn uitgestorven omdatuitgestorven omdat hunomdat hun kophun kop tekop te kleinte klein wasklein was omwas om hunom hun grotehun grote lijfgrote lijf telijf te voedende dinosaurussen zijn uitgestorvendinosaurussen zijn uitgestorven omdatzijn uitgestorven omdat hunuitgestorven omdat hun kopomdat hun kop tehun kop te kleinkop te klein waste klein was omklein was om hunwas om hun groteom hun grote lijfhun grote lijf tegrote lijf te voedende dinosaurussen zijn uitgestorven omdatdinosaurussen zijn uitgestorven omdat hunzijn uitgestorven omdat hun kopuitgestorven omdat hun kop teomdat hun kop te kleinhun kop te klein waskop te klein was omte klein was om hunklein was om hun grotewas om hun grote lijfom hun grote lijf tehun grote lijf te voeden

Vrouwen van wie mannen denken dat ze hun tegen het lijf zijn gelopen, zijn hun meestal voor de voeten gaan lopen -Sigmund Graff
vrouwen-van-wie-mannen-denken-dat-ze-hun-tegen-het-lijf-zijn-gelopen-zijn-hun-meestal-voor-de-voeten-gaan-lopen
Brave vrouwen hebben zo'n beperkte visie op het leven, hun horizon is zo klein, hun interesses zo onbeduidend -Oscar Wilde
brave-vrouwen-hebben-zo'n-beperkte-visie-op-het-leven-hun-horizon-is-zo-klein-hun-interesses-zo-onbeduidend
De meeste spelers zijn technisch zwak, omdat hun voeten zo ver van hun hersenen zitten -Co Ariaanse
de-meeste-spelers-zijn-technisch-zwak-omdat-hun-voeten-zo-ver-van-hun-hersenen-zitten
Veel mensen denken dat ze objectief zijn omdat ze met hun linker en hun rechteroog hetzelfde zien -Stanislaus Kostka
veel-mensen-denken-dat-ze-objectief-zijn-omdat-ze-met-hun-linker-hun-rechteroog-hetzelfde-zien
Fanatiekelingen zijn mensen die met hun afwezige kop door een aanwezige muur willen rennen -Martin Held
fanatiekelingen-zijn-mensen-die-met-hun-afwezige-kop-door-een-aanwezige-muur-willen-rennen