De duurste besteding is verlies van tijd


de-duurste-besteding-is-verlies-van-tijd
theophrastosdeduurstebestedingisverliesvantijdde duursteduurste bestedingbesteding isis verliesverlies vanvan tijdde duurste bestedingduurste besteding isbesteding is verliesis verlies vanverlies van tijdde duurste besteding isduurste besteding is verliesbesteding is verlies vanis verlies van tijdde duurste besteding is verliesduurste besteding is verlies vanbesteding is verlies van tijd

Verlies van oprechtheid is verlies van levenskracht -Christian Nevell Bovee
verlies-van-oprechtheid-is-verlies-van-levenskracht
Ik was de duurste en belangrijkste ster in Hollywood, maar ik was 'moeilijk.' -Hedy Lamarr
ik-was-de-duurste-belangrijkste-ster-in-hollywood-maar-ik-was-'moeilijk'
Mislukking is geen mislukking, en verlies is geen verlies, als het illusies wegvaagt en de weg wijst tot een beter plan -Herbert George Wells
mislukking-is-geen-mislukking-verlies-is-geen-verlies-als-het-illusies-wegvaagt-de-weg-wijst-tot-een-beter-plan
De kunst is de uitdrukking van de tijd. Zij mag de tijd niet ontvluchten. Onze tijd is dynamisch. Zo ook de kunst -Paul van Ostaijen
de-kunst-is-de-uitdrukking-van-de-tijd-zij-mag-de-tijd-niet-ontvluchten-onze-tijd-is-dynamisch-zo-ook-de-kunst