De echte martelaar wacht de dood, de dweper snelt hem tegemoet


de-echte-martelaar-wacht-de-dood-de-dweper-snelt-hem-tegemoet
denis diderotdeechtemartelaarwachtdedooddwepersnelthemtegemoetde echteechte martelaarmartelaar wachtwacht dede doodde dweperdweper sneltsnelt hemhem tegemoetde echte martelaarechte martelaar wachtmartelaar wacht dewacht de doodde dweper sneltdweper snelt hemsnelt hem tegemoetde echte martelaar wachtechte martelaar wacht demartelaar wacht de doodde dweper snelt hemdweper snelt hem tegemoetde echte martelaar wacht deechte martelaar wacht de doodde dweper snelt hem tegemoet

De jongeren van een martelaar lijden meer dan de martelaar zelfHet is moeilijker en vereist meer geestkracht, om als martelaar te leven dan om als martelaar te stervenDe ware martelaar commandeert zelf het peloton dat hem terecht moet stellenDe ware martelaar commandeert zelf het peloton dat hem terecht moet stellen.Laat ons allen dapper genoeg zijn om de dood van een martelaar sterven, maar laat niemand zin hebben in het martelaarschapWacht u ervoor de kluizenaar te beledigen! Hebt gij het echter gedaan, welaan, doodt hem dan ook nog!