De echte proletariërs zijn zij, die arbeid verrichten, welke zij niet beminnen of niet achten


de-echte-proletariërs-zijn-zij-die-arbeid-verrichten-welke-zij-niet-beminnen-of-niet-achten
salomon baer-oberdorfdeechteproletarirszijnzijdiearbeidverrichtenwelkezijnietbeminnenofachtende echteechte proletariërsproletariërs zijnzijn zijdie arbeidarbeid verrichtenwelke zijzij nietniet beminnenniet achtende echte proletariërsechte proletariërs zijnproletariërs zijn zijdie arbeid verrichtenwelke zij nietzij niet beminnenbeminnen of nietde echte proletariërs zijnechte proletariërs zijn zijwelke zij niet beminnenniet beminnen of nietbeminnen of niet achtende echte proletariërs zijn zijzij niet beminnen of nietniet beminnen of niet achten

Een ongevoelige vrouw is die welke nog niet degene gezien heeft, die zij moet beminnen -Jean de la Bruyère
een-ongevoelige-vrouw-is-die-welke-nog-niet-degene-gezien-heeft-die-zij-moet-beminnen
De proletariërs hebben niets te verliezen dan hun ketenen. Zij hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u! -Karl Marx
de-proletariërs-hebben-niets-te-verliezen-dan-hun-ketenen-zij-hebben-een-wereld-te-winnen-proletariërs-aller-landen-verenigt-u
De ambtenaren zijn niet belachelijk door het werk dat men hen doet verrichten. Zij worden het echter zodra zij dit ernstig nemen -Jan Greshoff
de-ambtenaren-zijn-niet-belachelijk-door-het-werk-dat-men-hen-doet-verrichten-zij-worden-het-echter-zodra-zij-dit-ernstig-nemen
Zij die willen regeren beminnen de republiek; zij die goed geregeerd willen worden beminnen alleen de monarchie -Joseph Joubert
zij-die-willen-regeren-beminnen-de-republiek-zij-die-goed-geregeerd-willen-worden-beminnen-alleen-de-monarchie
Een echte bedreiging voor een maatschappij vormen niet zij die ze uitbuit of tiranniseert, maar zij die ze in de modder trapt -Georges Bernanos
een-echte-bedreiging-voor-een-maatschappij-vormen-niet-zij-die-ze-uitbuit-of-tiranniseert-maar-zij-die-ze-in-de-modder-trapt
Eerzucht maakt blind, de voordelen die zij nastreeft zijn de enige die zij begrijpt; zij veracht de andere niet enkel, maar ziet ze niet eens -Mme de Girardin
eerzucht-maakt-blind-de-voordelen-die-zij-nastreeft-zijn-de-enige-die-zij-begrijpt-zij-veracht-de-andere-niet-enkel-maar-ziet-ze-niet-eens