De echte vriend van het ware en goede bemint het in alle vormen, maar het meest in de eenvoudigste vorm


de-echte-vriend-van-het-ware-goede-bemint-het-in-alle-vormen-maar-het-meest-in-de-eenvoudigste-vorm
johann kaspar lavaterdeechtevriendvanhetwaregoedebemintinallevormenmaarmeestdeeenvoudigstevormde echteechte vriendvriend vanvan hethet wareware enen goedegoede bemintbemint hethet inin allealle vormenmaar hethet meestmeest inin dede eenvoudigsteeenvoudigste vormde echte vriendechte vriend vanvriend van hetvan het warehet ware enware en goedeen goede bemintgoede bemint hetbemint het inhet in allein alle vormenmaar het meesthet meest inmeest in dein de eenvoudigstede eenvoudigste vormde echte vriend vanechte vriend van hetvriend van het warevan het ware enhet ware en goedeware en goede beminten goede bemint hetgoede bemint het inbemint het in allehet in alle vormenmaar het meest inhet meest in demeest in de eenvoudigstein de eenvoudigste vormde echte vriend van hetechte vriend van het warevriend van het ware envan het ware en goedehet ware en goede bemintware en goede bemint heten goede bemint het ingoede bemint het in allebemint het in alle vormenmaar het meest in dehet meest in de eenvoudigstemeest in de eenvoudigste vorm

Echte goede vormen zijn onafhankelijk van de vormen en verfijningen van wat zich de naam van
echte-goede-vormen-zijn-onafhankelijk-van-de-vormen-verfijningen-van-wat-zich-de-naam-van-society-heeft-aangematigd
Het eenvoudigste meisje is toch een geheimzinniger wezen dan de meest ingewikkelde vrouw, omdat bij haar zich nog alle mogelijkheden verenigd vinden -Etienne Rey
het-eenvoudigste-meisje-is-toch-een-geheimzinniger-wezen-dan-de-meest-ingewikkelde-vrouw-omdat-bij-haar-zich-nog-alle-mogelijkheden-verenigd-vinden
De eenvoudigste en meest doeltreffende manier om onkwetsbaar te zijn is te verdwijnen naar het achterplan van de gewone dagelijkse routine -Thomas Merton
de-eenvoudigste-meest-doeltreffende-manier-om-onkwetsbaar-te-zijn-is-te-verdwijnen-naar-het-achterplan-van-de-gewone-dagelijkse-routine
Een goede vriend kan je in een minuut vertellen wat er aan je mankeert. Als hij het verteld heeft lijkt-ie vaak niet zo'n goede vriend meer -Arthur Brisbane
een-goede-vriend-kan-in-een-minuut-vertellen-wat-er-aan-mankeert-als-hij-het-verteld-heeft-lijkt-ie-vaak-niet-zo'n-goede-vriend-meer
De goede man is de vriend van alle levende wezens. -Mahatma Gandhi
de-goede-man-is-de-vriend-van-alle-levende-wezens
Niet het ware geluk maar het schijngeluk wordt ons door anderen het meest benijd -C. J. Wijnaendts Francken
niet-het-ware-geluk-maar-het-schijngeluk-wordt-ons-door-anderen-het-meest-benijd