De eerlijkheid is geen daad en geen houding, maar een toestand, een staat van ongenade


de-eerlijkheid-is-geen-daad-geen-houding-maar-een-toestand-een-staat-van-ongenade
pierre h. duboisdeeerlijkheidisgeendaadhoudingmaareentoestandstaatvanongenadede eerlijkheideerlijkheid isis geengeen daaddaad enen geengeen houdingmaar eeneen toestandeen staatstaat vanvan ongenadede eerlijkheid iseerlijkheid is geenis geen daadgeen daad endaad en geenen geen houdingmaar een toestandeen staat vanstaat van ongenadede eerlijkheid is geeneerlijkheid is geen daadis geen daad engeen daad en geendaad en geen houdingeen staat van ongenadede eerlijkheid is geen daadeerlijkheid is geen daad enis geen daad en geengeen daad en geen houding

Vrijheid is een toestand waarin geen haat, geen geweld, geen bruutheid bestaat -Krishnamurti
vrijheid-is-een-toestand-waarin-geen-haat-geen-geweld-geen-bruutheid-bestaat
De hel is geen plek maar een toestand van het gemoed, die alles om zich heen in ellende verandert -August Strindberg
de-hel-is-geen-plek-maar-een-toestand-van-het-gemoed-die-alles-om-zich-heen-in-ellende-verandert
Als grootheid bij het geluk in ongenade valt, dan valt zij ook in ongenade bij de mensen -William Shakespeare
als-grootheid-bij-het-geluk-in-ongenade-valt-dan-valt-zij-ook-in-ongenade-bij-de-mensen
Geen daad in dit leven, of zij is het begin ener zó lange keten van gevolgen, dat geen menselijk oog ver genoeg vooruit kan zien om iets van het einde te ontwaren -Thomas Hobbes
geen-daad-in-dit-leven-of-zij-is-het-begin-ener-zó-lange-keten-van-gevolgen-dat-geen-menselijk-oog-ver-genoeg-vooruit-kan-zien-om-iets-van-het-einde
De wereldwijde strijd tegen apartheid was geen daad die voortkwam uit liefdadigheid voor of uit medelijden met ons volk, maar een bevestiging van het feit dat we allemaal mensen zijn -Nelson Mandela
de-wereldwijde-strijd-tegen-apartheid-was-geen-daad-die-voortkwam-uit-liefdadigheid-voor-of-uit-medelijden-met-ons-volk-maar-een-bevestiging-van-het