De eerste achting is de achting voor zichzelf. Hierin heeft ook de achting voor anderen haar bron


de-eerste-achting-is-de-achting-voor-zichzelf-hierin-heeft-ook-de-achting-voor-anderen-haar-bron
wladyslaw walenty fedorowiczdeeersteachtingisdevoorzichzelfhierinheeftookanderenhaarbronde eersteeerste achtingachting isis dede achtingachting voorhierin heeftheeft ookook dede achtingachting vooranderen haarhaar bronde eerste achtingeerste achting isachting is deis de achtingde achting voorachting voor zichzelfhierin heeft ookheeft ook deook de achtingde achting voorachting voor anderenvoor anderen haaranderen haar bronde eerste achting iseerste achting is deachting is de achtingis de achting voorde achting voor zichzelfhierin heeft ook deheeft ook de achtingook de achting voorde achting voor anderenachting voor anderen haarvoor anderen haar bronde eerste achting is deeerste achting is de achtingachting is de achting vooris de achting voor zichzelfhierin heeft ook de achtingheeft ook de achting voorook de achting voor anderende achting voor anderen haarachting voor anderen haar bron

Wie de achting voor zichzelf verloren heeft, kan zich troosten: hij zal haar spoedig terugvindenAchting maakt niet steeds vriendschap; maar vriendschap kan niet bestaan zonder achting; dit is een van haar voordelen boven de liefdeOnze verdienste bezorgt ons de achting der eerlijke mensen, en ons gesternte de achting van het publiekWanneer de mensen ons niet achten, zijn we zwaar beledigd, maar diep in zijn hart heeft geen enkel mens erg veel achting voor zichzelfAchting is voor de deugd als een koesterende lucht voor planten en bloemen, die ze doet bloeien en gedijenWilt gij geacht worden door mensen, heb achting voor uzelf