De eerste die koning werd, was een fortuinlijk soldaat: wie zijn land voortreffelijk dient heeft geen voorouders nodig


de-eerste-die-koning-werd-was-een-fortuinlijk-soldaat-wie-zijn-land-voortreffelijk-dient-heeft-geen-voorouders-nodig
voltairedeeerstediekoningwerdwaseenfortuinlijksoldaatwiezijnlandvoortreffelijkdientheeftgeenvooroudersnodigde eersteeerste diedie koningkoning werdwas eeneen fortuinlijkfortuinlijk soldaatwie zijnzijn landvoortreffelijk dientdient heeftheeft geengeen vooroudersvoorouders nodigde eerste dieeerste die koningdie koning werdwas een fortuinlijkeen fortuinlijk soldaatwie zijn landzijn land voortreffelijkland voortreffelijk dientvoortreffelijk dient heeftdient heeft geenheeft geen vooroudersgeen voorouders nodigde eerste die koningeerste die koning werdwas een fortuinlijk soldaatwie zijn land voortreffelijkzijn land voortreffelijk dientland voortreffelijk dient heeftvoortreffelijk dient heeft geendient heeft geen vooroudersheeft geen voorouders nodigde eerste die koning werdwie zijn land voortreffelijk dientzijn land voortreffelijk dient heeftland voortreffelijk dient heeft geenvoortreffelijk dient heeft geen vooroudersdient heeft geen voorouders nodig

Wie zijn vaderland goed dient, heeft geen voorouders nodig -Voltaire
wie-zijn-vaderland-goed-dient-heeft-geen-voorouders-nodig
De eerste koning was een soldaat; de laatste despoot zal een schoolmeester zijn -Peter Sirius
de-eerste-koning-was-een-soldaat-de-laatste-despoot-zal-een-schoolmeester-zijn
Wie goed reist, laat geen sporen na. Wie goed spreekt, overtuigt zijn gehoor. Wie goed rekent, heeft geen telraam nodig. Wie goed vastbindt, heeft geen touw nodig -Lao-Tse
wie-goed-reist-laat-geen-sporen-na-wie-goed-spreekt-overtuigt-zijn-gehoor-wie-goed-rekent-heeft-geen-telraam-nodig-wie-goed-vastbindt-heeft-geen
Ach, hij die zijn land dient, dient dikwijls een ondankbare -Voltaire
ach-hij-die-zijn-land-dient-dient-dikwijls-een-ondankbare
Een koning is gedoemd om de zorgenlast van zijn hele land te dragen -Matthew Prior
een-koning-is-gedoemd-om-de-zorgenlast-van-zijn-hele-land-te-dragen
Wie geluk heeft, heeft geen gelijk meer nodig -Antoon Vloemans
wie-geluk-heeft-heeft-geen-gelijk-meer-nodig