De eerste veertig jaar van je bestaan ben je aan het leven, en de tweede veertig jaar ben je aan het sterven


de-eerste-veertig-jaar-van-bestaan-ben-aan-het-leven-de-tweede-veertig-jaar-ben-aan-het-sterven
ronald giphartdeeersteveertigjaarvanbestaanbenaanhetlevendetweedestervende eersteeerste veertigveertig jaarjaar vanvan jeje bestaanbestaan benben jeje aanaan hethet levenen dede tweedetweede veertigveertig jaarjaar benben jeje aanaan hethet stervende eerste veertigeerste veertig jaarveertig jaar vanjaar van jevan je bestaanje bestaan benbestaan ben jeben je aanje aan hetaan het levenen de tweedede tweede veertigtweede veertig jaarveertig jaar benjaar ben jeben je aanje aan hetaan het stervende eerste veertig jaareerste veertig jaar vanveertig jaar van jejaar van je bestaanvan je bestaan benje bestaan ben jebestaan ben je aanben je aan hetje aan het levenen de tweede veertigde tweede veertig jaartweede veertig jaar benveertig jaar ben jejaar ben je aanben je aan hetje aan het stervende eerste veertig jaar vaneerste veertig jaar van jeveertig jaar van je bestaanjaar van je bestaan benvan je bestaan ben jeje bestaan ben je aanbestaan ben je aan hetben je aan het levenen de tweede veertig jaarde tweede veertig jaar bentweede veertig jaar ben jeveertig jaar ben je aanjaar ben je aan hetben je aan het sterven

Zeventig jaar jong zijn, is heel wat aangenamer en hoopvoller dan veertig jaar oud zijn -Oliver Wendell Holmes
zeventig-jaar-jong-zijn-is-heel-wat-aangenamer-hoopvoller-dan-veertig-jaar-oud-zijn
Ieder die met veertig jaar geen mensenhater is heeft de mensen nooit van zijn leven erg gemogen -Nicolas Chamfort
ieder-die-met-veertig-jaar-geen-mensenhater-is-heeft-de-mensen-nooit-van-zijn-leven-erg-gemogen
Net zoals een jaar in het leven van een hond gelijk is aan zeven jaar in een mensenleven, is een jaar in een high-tech bedrijf gelijk aan zeven jaar in elke andere bedrijfstak -Regis McKenna
net-zoals-een-jaar-in-het-leven-van-een-hond-gelijk-is-aan-zeven-jaar-in-een-mensenleven-is-een-jaar-in-een-high-tech-bedrijf-gelijk-aan-zeven-jaar-in
De eerste veertig jaren van ons leven leveren de tekst, de volgende dertig het commentaar daarop -A. Schopenhauer
de-eerste-veertig-jaren-van-ons-leven-leveren-de-tekst-de-volgende-dertig-het-commentaar-daarop
Vijftig. God, wat is het leven prachtig. Nog dertig jaar, dan ben ik tachtig -Hans Dorrestein
vijftig-god-wat-is-het-leven-prachtig-nog-dertig-jaar-dan-ben-ik-tachtig
Als je geen aandacht schenkt aan het bestaan en niet hecht aan het niet-bestaan, ben je geen heilige of wijze, maar gewoon iemand die zijn zaken op orde heeft -Layman P'ang
als-geen-aandacht-schenkt-aan-het-bestaan-niet-hecht-aan-het-niet-bestaan-ben-geen-heilige-of-wijze-maar-gewoon-iemand-die-zijn-zaken-op-orde-heeft