De eerste voorwaarde om anderen te beheersen is zichzelf te beheersen


de-eerste-voorwaarde-om-anderen-te-beheersen-is-zichzelf-te-beheersen
comtesse diane de beausacqdeeerstevoorwaardeomanderentebeheerseniszichzelfde eersteeerste voorwaardevoorwaarde omanderen tete beheersenbeheersen isis zichzelfzichzelf tete beheersende eerste voorwaardeeerste voorwaarde omvoorwaarde om anderenom anderen teanderen te beheersente beheersen isbeheersen is zichzelfis zichzelf tezichzelf te beheersende eerste voorwaarde omeerste voorwaarde om anderenvoorwaarde om anderen teom anderen te beheersenanderen te beheersen iste beheersen is zichzelfbeheersen is zichzelf teis zichzelf te beheersende eerste voorwaarde om andereneerste voorwaarde om anderen tevoorwaarde om anderen te beheersenom anderen te beheersen isanderen te beheersen is zichzelfte beheersen is zichzelf tebeheersen is zichzelf te beheersen

Wie zichzelf niet beheerst, die beheersen anderen -Fliegende Blätter
wie-zichzelf-niet-beheerst-die-beheersen-anderen
De meeste mensen weten zich enkel zo goed te beheersen omdat zij zo weinig te beheersen hebben -Cees Buddingh
de-meeste-mensen-weten-zich-enkel-zo-goed-te-beheersen-omdat-zij-zo-weinig-te-beheersen-hebben
Het is moeilijker zich aan de beheersing door anderen te onttrekken dan anderen te beheersen -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-zich-aan-de-beheersing-door-anderen-te-onttrekken-dan-anderen-te-beheersen
De eerste taak van de overheid is om de mensen te beschermen, niet hun leven te beheersen -Ronald Reagan
de-eerste-taak-van-de-overheid-is-om-de-mensen-te-beschermen-niet-hun-leven-te-beheersen
De mens beheerst de natuur, vóór hij geleerd heeft zichzelf te beheersen -Albert Schweitzer
de-mens-beheerst-de-natuur-vóór-hij-geleerd-heeft-zichzelf-te-beheersen
Het is moeilijker te voorkomen dat men beheerst wordt, dan anderen te beheersen -Francois de la Rochefoucauld
het-is-moeilijker-te-voorkomen-dat-men-beheerst-wordt-dan-anderen-te-beheersen