De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering die erop volgt


de-ene-verandering-legt-altijd-de-grondslag-voor-de-verandering-die-erop-volgt
machiavellideeneveranderinglegtaltijddegrondslagvoordieeropvolgtde eneene veranderingverandering legtlegt altijdaltijd dede grondslaggrondslag voorde veranderingverandering diedie eroperop volgtde ene veranderingene verandering legtverandering legt altijdlegt altijd dealtijd de grondslagde grondslag voorgrondslag voor devoor de veranderingde verandering dieverandering die eropdie erop volgtde ene verandering legtene verandering legt altijdverandering legt altijd delegt altijd de grondslagaltijd de grondslag voorde grondslag voor degrondslag voor de veranderingvoor de verandering diede verandering die eropverandering die erop volgtde ene verandering legt altijdene verandering legt altijd deverandering legt altijd de grondslaglegt altijd de grondslag vooraltijd de grondslag voor dede grondslag voor de veranderinggrondslag voor de verandering dievoor de verandering die eropde verandering die erop volgt

Het volk zegt: verandering doet leven. Juister zou zijn : verandering is leven. Leven is verandering -Jan Greshoff
het-volk-zegt-verandering-doet-leven-juister-zou-zijn-verandering-is-leven-leven-is-verandering
Een politieke of sociale hervorming is zelden nuttig, als zij niet volgt op een geestelijke verandering -Gustave le Bon
een-politieke-of-sociale-hervorming-is-zelden-nuttig-als-zij-niet-volgt-op-een-geestelijke-verandering
Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij zijn de verandering die we zoeken -Barack Obama
verandering-zal-niet-komen-als-wij-wachten-op-een-andere-persoon-of-een-andere-keer-wij-zijn-degenen-waar-we-op-hebben-gewacht-wij-zijn-de
Domheid is altijd bang voor iedere verandering. Zij vreest het onbekende en trippelt in de oude sporen verder, hoe armzalig en ellendig dat ook moge zijn -Jawaharlal Nehru
domheid-is-altijd-bang-voor-iedere-verandering-zij-vreest-het-onbekende-trippelt-in-de-oude-sporen-verder-hoe-armzalig-ellendig-dat-ook-moge-zijn
De ene ramp volgt altijd op de andere -Homerus
de-ene-ramp-volgt-altijd-op-de-andere