De enige bescherming tegen de wereld is een grondige kennis ervan


de-enige-bescherming-tegen-de-wereld-is-een-grondige-kennis-ervan
john lockedeenigebeschermingtegendewereldiseengrondigekenniservande enigeenige beschermingbescherming tegentegen dede wereldwereld isis eeneen grondigegrondige kenniskennis ervande enige beschermingenige bescherming tegenbescherming tegen detegen de wereldde wereld iswereld is eenis een grondigeeen grondige kennisgrondige kennis ervande enige bescherming tegenenige bescherming tegen debescherming tegen de wereldtegen de wereld isde wereld is eenwereld is een grondigeis een grondige kenniseen grondige kennis ervande enige bescherming tegen deenige bescherming tegen de wereldbescherming tegen de wereld istegen de wereld is eende wereld is een grondigewereld is een grondige kennisis een grondige kennis ervan

Het enige betrouwbare kenmerk van grondige kennis is het vermogen van te onderwijzen -Aristoteles
het-enige-betrouwbare-kenmerk-van-grondige-kennis-is-het-vermogen-van-te-onderwijzen
Humor is een bescherming tegen het universum -Mel Brooks
humor-is-een-bescherming-tegen-het-universum
Het exclusieve teken van een grondige kennis is de kracht van het onderwijs -Aristoteles
het-exclusieve-teken-van-een-grondige-kennis-is-de-kracht-van-het-onderwijs
Gij zoekt naar logica in een wereld waarin de enige garantie tegen het gebruik van kernwapens is dat er kernwapens bestaan -Gabriel Laub
gij-zoekt-naar-logica-in-een-wereld-waarin-de-enige-garantie-tegen-het-gebruik-van-kernwapens-is-dat-er-kernwapens-bestaan
De kennis van de wereld kan je alleen verwerven in de wereld, en niet in een studeerkamer -Lord Chesterfield
de-kennis-van-de-wereld-kan-alleen-verwerven-in-de-wereld-niet-in-een-studeerkamer
Kennis van de wereld kan men alleen in de wereld verkrijgen, en niet in een studeerkamer -Lord Chesterfield
kennis-van-de-wereld-kan-men-alleen-in-de-wereld-verkrijgen-niet-in-een-studeerkamer