De enige manier om de mensen te dwingen goed van ons te spreken is het te doen


de-enige-manier-om-de-mensen-te-dwingen-goed-van-ons-te-spreken-is-het-te-doen
voltairedeenigemanieromdemensentedwingengoedvanonssprekenishetdoende enigeenige maniermanier omom dede mensenmensen tete dwingendwingen goedgoed vanvan onsons tete sprekenspreken isis hethet tete doende enige manierenige manier ommanier om deom de mensende mensen temensen te dwingente dwingen goeddwingen goed vangoed van onsvan ons teons te sprekente spreken isspreken is hetis het tehet te doende enige manier omenige manier om demanier om de mensenom de mensen tede mensen te dwingenmensen te dwingen goedte dwingen goed vandwingen goed van onsgoed van ons tevan ons te sprekenons te spreken iste spreken is hetspreken is het teis het te doende enige manier om deenige manier om de mensenmanier om de mensen teom de mensen te dwingende mensen te dwingen goedmensen te dwingen goed vante dwingen goed van onsdwingen goed van ons tegoed van ons te sprekenvan ons te spreken isons te spreken is hette spreken is het tespreken is het te doen

Het enige moment waarop je echt communicatie hebt is als twee mensen de taal even goed of even slecht spreken -Margaret Mead
het-enige-moment-waarop-echt-communicatie-hebt-is-als-twee-mensen-de-taal-even-goed-of-even-slecht-spreken
Kwaad van zichzelf zeggen is de enige manier om over zichzelf te spreken zonder de anderen te vervelen -Eugène Marbeau
kwaad-van-zichzelf-zeggen-is-de-enige-manier-om-over-zichzelf-te-spreken-zonder-de-anderen-te-vervelen
De enige manier om een kind geen pijn te doen, is het niet verwekken -Herman Brusselmans
de-enige-manier-om-een-kind-geen-pijn-te-doen-is-het-niet-verwekken
De enige mensen die ons normaal lijken zijn die mensen die we nog niet zo goed kennen -Alain de Botton
de-enige-mensen-die-ons-normaal-lijken-zijn-die-mensen-die-we-nog-niet-zo-goed-kennen
Het is het lot van de koningen goed te doen, maar toch kwaad over zich te horen spreken -Epictetus
het-is-het-lot-van-de-koningen-goed-te-doen-maar-toch-kwaad-over-zich-te-horen-spreken