De enige vonken die in mijn huwelijk oversprongen waren tussen de aluminiumdeuren en de nylonvloerbedekking


de-enige-vonken-die-in-mijn-huwelijk-oversprongen-waren-tussen-de-aluminiumdeuren-de-nylonvloerbedekking
youp van 't hekdeenigevonkendieinmijnhuwelijkoversprongenwarentussendealuminiumdeurennylonvloerbedekkingde enigeenige vonkenvonken diedie inin mijnmijn huwelijkhuwelijk oversprongenoversprongen warenwaren tussentussen dede aluminiumdeurenaluminiumdeuren enen dede nylonvloerbedekkingde enige vonkenenige vonken dievonken die indie in mijnin mijn huwelijkmijn huwelijk oversprongenhuwelijk oversprongen warenoversprongen waren tussenwaren tussen detussen de aluminiumdeurende aluminiumdeuren enaluminiumdeuren en deen de nylonvloerbedekkingde enige vonken dieenige vonken die invonken die in mijndie in mijn huwelijkin mijn huwelijk oversprongenmijn huwelijk oversprongen warenhuwelijk oversprongen waren tussenoversprongen waren tussen dewaren tussen de aluminiumdeurentussen de aluminiumdeuren ende aluminiumdeuren en dealuminiumdeuren en de nylonvloerbedekkingde enige vonken die inenige vonken die in mijnvonken die in mijn huwelijkdie in mijn huwelijk oversprongenin mijn huwelijk oversprongen warenmijn huwelijk oversprongen waren tussenhuwelijk oversprongen waren tussen deoversprongen waren tussen de aluminiumdeurenwaren tussen de aluminiumdeuren entussen de aluminiumdeuren en dede aluminiumdeuren en de nylonvloerbedekking

De enige vonken die in mijn relatie oversprongen, waren tussen de aluminiumdeuren en de nylon vloerbekledingIk werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam elkaar liefkregen en een huwelijk aangingenHet huwelijk is de enige werkelijke lijfeigenschap, die in de wet voorkomt. Er zijn geen slaven meer, behalve de meesteressen des huizes.Het huwelijk lijkt op een schaar, waarvan de beide delen zo aaneengevoegd zijn dat ze niet kunnen worden gescheiden; die dik-wijls in tegenovergestelde richtingen bewegen, maar altijd iedereen straffen die tussen hen in komtIk heb niet meer dan een of twee brieven in mijn leven ontvangen die de porto waard warenDe enige raderen die de politieke economie in beweging zet zijn de hebzucht en de oorlog tussen de hebzuchtigen; de concurrentie