De ergste van alle mésalliances is die van het hart


de-ergste-van-alle-mésalliances-is-die-van-het-hart
nicolas chamfortdeergstevanallemésalliancesisdiehethartde ergsteergste vanvan allealle mésalliancesmésalliances isis diedie vanvan hethet hartde ergste vanergste van allevan alle mésalliancesalle mésalliances ismésalliances is dieis die vandie van hetvan het hartde ergste van alleergste van alle mésalliancesvan alle mésalliances isalle mésalliances is diemésalliances is die vanis die van hetdie van het hartde ergste van alle mésalliancesergste van alle mésalliances isvan alle mésalliances is diealle mésalliances is die vanmésalliances is die van hetis die van het hart

Van alle klaplopers die ik ken, is nog de ergste soort die der revolutionaire klaplopersVan alle ongeluk is het ergste, gelukkig te zijn geweestDe ergste van alle staatsvormen is de volksregeringAls er geen naastenliefde in uw hart is, hebt u de ergste hartkwaal die er bestaatEr is geen lager, laffer, dommer, meelijwekkender, afgunstiger, boosaardiger, jaloerser, ondankbaarder dier dan het grote publiek. Het is de ergste van alle lafaards want het is bang van zichzelfVan alle rampen waarmede de mensheid bezocht kan worden, is kerkelijke dwingelandij de ergste