De geest kan nooit lang de rol van het hart spelen


de-geest-kan-nooit-lang-de-rol-van-het-hart-spelen
francois de la rochefoucaulddegeestkannooitlangderolvanhethartspelende geestgeest kankan nooitnooit langlang dede rolrol vanvan hethet harthart spelende geest kangeest kan nooitkan nooit langnooit lang delang de rolde rol vanrol van hetvan het harthet hart spelende geest kan nooitgeest kan nooit langkan nooit lang denooit lang de rollang de rol vande rol van hetrol van het hartvan het hart spelende geest kan nooit langgeest kan nooit lang dekan nooit lang de rolnooit lang de rol vanlang de rol van hetde rol van het hartrol van het hart spelen

Wij kiezen onze eigen rol niet in het leven en hebben ook met de rolverdeling niets uit te staan; onze plicht is het, de rol die ons is opgelegd is, goed te spelen -Epictetus
wij-kiezen-onze-eigen-rol-niet-in-het-leven-hebben-ook-met-de-rolverdeling-niets-uit-te-staan-onze-plicht-is-het-de-rol-die-ons-is-opgelegd-is-goed
Wanneer u een rol op u neemt die boven uw macht ligt, dan zult u deze niet alleen slecht spelen, maar gaat u bovendien voorbij aan de rol die u wel had kunnen vervullen -Epictetus
wanneer-u-een-rol-op-u-neemt-die-boven-uw-macht-ligt-dan-zult-u-deze-niet-alleen-slecht-spelen-maar-gaat-u-bovendien-voorbij-aan-de-rol-die-u-wel-had
In de geschiedenis spelen bijzondere persoonlijkheden de rol van wisselwachten bij een spoorlijn -Arthur Koestler
in-de-geschiedenis-spelen-bijzondere-persoonlijkheden-de-rol-van-wisselwachten-bij-een-spoorlijn
Er zijn boeken, die in ons leven de rol spelen van ouders en geliefden en hartstochtelijke ervaringen -Ralph Waldo Emerson
er-zijn-boeken-die-in-ons-leven-de-rol-spelen-van-ouders-geliefden-hartstochtelijke-ervaringen
Werd het bezit slechts geschat naar de mate van het werkelijke genot, dat het verleent, het zou een bescheiden rol spelen -Moritz Lazarus
werd-het-bezit-slechts-geschat-naar-de-mate-van-het-werkelijke-genot-dat-het-verleent-het-zou-een-bescheiden-rol-spelen