De geest kan zich lichter overrusten dan overwerken


de-geest-kan-zich-lichter-overrusten-dan-overwerken
fliegende blätterdegeestkanzichlichteroverrustendanoverwerkende geestgeest kankan zichzich lichterlichter overrustenoverrusten dandan overwerkende geest kangeest kan zichkan zich lichterzich lichter overrustenlichter overrusten danoverrusten dan overwerkende geest kan zichgeest kan zich lichterkan zich lichter overrustenzich lichter overrusten danlichter overrusten dan overwerkende geest kan zich lichtergeest kan zich lichter overrustenkan zich lichter overrusten danzich lichter overrusten dan overwerken

Alles valt lichter uit dan men verwacht -Seneca
alles-valt-lichter-uit-dan-men-verwacht
Vreemde kracht wordt lichter overwonnen dan eigen zwakheid -Fliegende Blätter
vreemde-kracht-wordt-lichter-overwonnen-dan-eigen-zwakheid
Men kan zich niet voorstellen, hoeveel geest er nodig is om nooit belachelijk te zijn -Nicolas Chamfort
men-kan-zich-niet-voorstellen-hoeveel-geest-er-nodig-is-om-nooit-belachelijk-te-zijn
Alles is simpeler dan de mens zich kan voorstellen en tegelijk ingewikkelder dan hij kan begrijpen -Johann Wolfgang von Goethe
alles-is-simpeler-dan-de-mens-zich-kan-voorstellen-tegelijk-ingewikkelder-dan-hij-kan-begrijpen
Er zijn mensen, die hun eigen ongeluk lichter verdragen dan het geluk van anderen -Fliegende Blätter
er-zijn-mensen-die-hun-eigen-ongeluk-lichter-verdragen-dan-het-geluk-van-anderen
Dat wat materieel nog niet bestaat kan zich nog niet materieel uitkristalliseren. De geest die naar het rijk van morgen leidt, kan alleen door gevoel worden herkend -Wassily Kandinsky
dat-wat-materieel-nog-niet-bestaat-kan-zich-nog-niet-materieel-uitkristalliseren-de-geest-die-naar-het-rijk-van-morgen-leidt-kan-alleen-door-gevoel