De geest zoekt, maar het is het hart dat vindt


de-geest-zoekt-maar-het-is-het-hart-dat-vindt
george sanddegeestzoektmaarhetishartdatvindtde geestgeest zoektmaar hethet isis hethet harthart datdat vindtde geest zoektmaar het ishet is hetis het harthet hart dathart dat vindtmaar het is hethet is het hartis het hart dathet hart dat vindtmaar het is het harthet is het hart datis het hart dat vindt

Men vindt God niet in de slaap van het hart en in de eenzaamheid van de geest. Hij openbaart zich aan wie hem zoekt in de gedachte aan een grote plicht en aan een grote liefde -Victor Hugo
men-vindt-god-niet-in-de-slaap-van-het-hart-in-de-eenzaamheid-van-de-geest-hij-openbaart-zich-aan-wie-hem-zoekt-in-de-gedachte-aan-een-grote-plicht
Het geheim van de kunst is daarin gelegen, dat men niet zoekt, maar vindt -Pablo Picasso
het-geheim-van-de-kunst-is-daarin-gelegen-dat-men-niet-zoekt-maar-vindt
Niet de geest, maar het hart maakt vrij -Ludwig Börne
niet-de-geest-maar-het-hart-maakt-vrij
Wie de originaliteit zoekt, vindt haar niet -Fliegende Blätter
wie-de-originaliteit-zoekt-vindt-haar-niet
Rita Verdonk vindt Rutte te soft en zoekt daarom wat Wilders -Youp van 't Hek
rita-verdonk-vindt-rutte-te-soft-zoekt-daarom-wat-wilders