De geestdrift brengt in één dag tot stand, wat de rede eerst na verscheidene eeuwen verricht


de-geestdrift-brengt-in-één-dag-tot-stand-wat-de-rede-eerst-na-verscheidene-eeuwen-verricht
jules micheletdegeestdriftbrengtinééndagtotstandwatderedeeerstnaverscheideneeeuwenverrichtde geestdriftgeestdrift brengtbrengt inin éénéén dagdag tottot standwat dede rederede eersteerst nana verscheideneverscheidene eeuweneeuwen verrichtde geestdrift brengtgeestdrift brengt inbrengt in éénin één dagéén dag totdag tot standwat de redede rede eerstrede eerst naeerst na verscheidenena verscheidene eeuwenverscheidene eeuwen verrichtde geestdrift brengt ingeestdrift brengt in éénbrengt in één dagin één dag totéén dag tot standwat de rede eerstde rede eerst narede eerst na verscheideneeerst na verscheidene eeuwenna verscheidene eeuwen verrichtde geestdrift brengt in ééngeestdrift brengt in één dagbrengt in één dag totin één dag tot standwat de rede eerst nade rede eerst na verscheidenerede eerst na verscheidene eeuweneerst na verscheidene eeuwen verricht

Proberen brengt alles tot stand -Theocritus
proberen-brengt-alles-tot-stand
Zonder een weinig fanatisme brengt niemand ooit iets groots tot stand -Ralph Waldo Emerson
zonder-een-weinig-fanatisme-brengt-niemand-ooit-iets-groots-tot-stand
Harmonie van ideeën brengt vriendschap tot stand -Democritus
harmonie-van-ideeën-brengt-vriendschap-tot-stand
Wie iets goeds tot stand brengt, blijft vaak onbekend; maar wie een grote zotheid uithaalt, wordt licht bekend -Fliegende Blätter
wie-iets-goeds-tot-stand-brengt-blijft-vaak-onbekend-maar-wie-een-grote-zotheid-uithaalt-wordt-licht-bekend
Niemand heeft ooit iets gewoons tot stand gebracht, die niet iets buitengewoons tot stand brengen wilde -Marie von Ebner-Eschenbach
niemand-heeft-ooit-iets-gewoons-tot-stand-gebracht-die-niet-iets-buitengewoons-tot-stand-brengen-wilde