De geleerde is niet de man die de goede antwoorden levert, maar die de goede vragen stelt


de-geleerde-is-niet-de-man-die-de-goede-antwoorden-levert-maar-die-de-goede-vragen-stelt
claude lévi-straussdegeleerdeisnietdemandiegoedeantwoordenlevertmaarvragensteltde geleerdegeleerde isis nietniet dede manman diedie dede goedegoede antwoordenantwoorden levertmaar diedie dede goedegoede vragenvragen steltde geleerde isgeleerde is nietis niet deniet de mande man dieman die dedie de goedede goede antwoordengoede antwoorden levertmaar die dedie de goedede goede vragengoede vragen steltde geleerde is nietgeleerde is niet deis niet de manniet de man diede man die deman die de goededie de goede antwoordende goede antwoorden levertmaar die de goededie de goede vragende goede vragen steltde geleerde is niet degeleerde is niet de manis niet de man dieniet de man die dede man die de goedeman die de goede antwoordendie de goede antwoorden levertmaar die de goede vragendie de goede vragen stelt

De man die vragen stelt, tracht enkel een punt te bereiken waarop het niet langer nodig is voor hem om vragen te stellen. -Wallace Stevens
de-man-die-vragen-stelt-tracht-enkel-een-punt-te-bereiken-waarop-het-niet-langer-nodig-is-voor-hem-om-vragen-te-stellen
Dat is een goede vraag die u stelt, maar geen verstandige vraag voor mij om te beantwoorden -Anthony Eden
dat-is-een-goede-vraag-die-u-stelt-maar-geen-verstandige-vraag-voor-mij-om-te-beantwoorden
Het zijn onze vragen aan de godheid die ons rijker maken, niet de schaarse antwoorden die we ontvangen. -Arthur Schnitzler
het-zijn-onze-vragen-aan-de-godheid-die-ons-rijker-maken-niet-de-schaarse-antwoorden-die-we-ontvangen
Reizen is een manier om vragen te stellen die je thuis niet stelt. Niet per se over het land in kwestie zelf maar over jezelf -Herman de Coninck
reizen-is-een-manier-om-vragen-te-stellen-die-thuis-niet-stelt-niet-per-se-over-het-land-in-kwestie-zelf-maar-over-jezelf
In elke goede echt is wel het hoofd de man, maar 't hart dat is de vrouw, die hij niet missen kan -Friedrich Rückert
in-elke-goede-echt-is-wel-het-hoofd-de-man-maar-'t-hart-dat-is-de-vrouw-die-hij-niet-missen-kan