De gelukkigsten op aarde zijn zij die nooit geboren worden


de-gelukkigsten-op-aarde-zijn-zij-die-nooit-geboren-worden
willy sneeuwdegelukkigstenopaardezijnzijdienooitgeborenwordende gelukkigstengelukkigsten opop aardeaarde zijnzijn zijzij diedie nooitnooit geborengeboren wordende gelukkigsten opgelukkigsten op aardeop aarde zijnaarde zijn zijzijn zij diezij die nooitdie nooit geborennooit geboren wordende gelukkigsten op aardegelukkigsten op aarde zijnop aarde zijn zijaarde zijn zij diezijn zij die nooitzij die nooit geborendie nooit geboren wordende gelukkigsten op aarde zijngelukkigsten op aarde zijn zijop aarde zijn zij dieaarde zijn zij die nooitzijn zij die nooit geborenzij die nooit geboren worden

Zij was een van die personen, die niet oud worden omdat zij nooit jong geweest zijnWijsheid en goedheid zijn geboren als tweeling, één hart moet kloppen voor beide zusters, die nooit zonder elkaar worden gezienIndien ik als vrouw was geboren, zou ik een opstand ontketenen tegen elke pretentie bij de man die de vrouw beschouwt als ware zij geboren om zijn speeltuig te zijnZij die veel liefhebben worden nooit oud. Het is mogelijk dat zij sterven van ouderdom, maar zij sterven jongEr zijn mensen die oud geboren wordenIk bezweer u mijn broeders, blijft de aarde trouw en gelooft niet degenen, die u van bovenaardse verwachtingen spreken! Gifmengers zijn zij, of zij het weten of niet