De geschiedenis van iedere tot dusverre bestaande maatschappij is de geschiedenis van de klassenstrijd


de-geschiedenis-van-iedere-tot-dusverre-bestaande-maatschappij-is-de-geschiedenis-van-de-klassenstrijd
karl marxdegeschiedenisvaniederetotdusverrebestaandemaatschappijisdeklassenstrijdde geschiedenisgeschiedenis vanvan iedereiedere tottot dusverredusverre bestaandebestaande maatschappijmaatschappij isis dede geschiedenisgeschiedenis vanvan dede klassenstrijdde geschiedenis vangeschiedenis van iederevan iedere totiedere tot dusverretot dusverre bestaandedusverre bestaande maatschappijbestaande maatschappij ismaatschappij is deis de geschiedenisde geschiedenis vangeschiedenis van devan de klassenstrijdde geschiedenis van iederegeschiedenis van iedere totvan iedere tot dusverreiedere tot dusverre bestaandetot dusverre bestaande maatschappijdusverre bestaande maatschappij isbestaande maatschappij is demaatschappij is de geschiedenisis de geschiedenis vande geschiedenis van degeschiedenis van de klassenstrijdde geschiedenis van iedere totgeschiedenis van iedere tot dusverrevan iedere tot dusverre bestaandeiedere tot dusverre bestaande maatschappijtot dusverre bestaande maatschappij isdusverre bestaande maatschappij is debestaande maatschappij is de geschiedenismaatschappij is de geschiedenis vanis de geschiedenis van dede geschiedenis van de klassenstrijd

De geschiedenis van de Franse revolutie, die men aan de kinderen onderwijst, is de geschreven geschiedenis, niet van de geschiedschrijvers, maar van de hagiografen. (schrijvers van heiligenlevens) -Lucien Arréat
de-geschiedenis-van-de-franse-revolutie-die-men-aan-de-kinderen-onderwijst-is-de-geschreven-geschiedenis-niet-van-de-geschiedschrijvers-maar-van-de
De geschiedenis herhaalt zichzelf. Dat is één van de dingen mis met geschiedenis -Clarence Darrow
de-geschiedenis-herhaalt-zichzelf-dat-is-één-van-de-dingen-mis-met-geschiedenis
De geschiedenis van de wereld is de geschiedenis van enkele mensen die het geloof in zichzelf bezaten -Swami Vivekananda
de-geschiedenis-van-de-wereld-is-de-geschiedenis-van-enkele-mensen-die-het-geloof-in-zichzelf-bezaten
De algemene geschiedenis is de vaderlandse geschiedenis van het buitenland -Leonhard Huizinga
de-algemene-geschiedenis-is-de-vaderlandse-geschiedenis-van-het-buitenland
De geschiedenis van de vrouw is de geschiedenis van de ergste vorm van tirannie die er ooit bestaan heeft. De tirannie van de zwakken over de sterken. Alleen de tirannie blijft over -Oscar Wilde
de-geschiedenis-van-de-vrouw-is-de-geschiedenis-van-de-ergste-vorm-van-tirannie-die-er-ooit-bestaan-heeft-de-tirannie-van-de-zwakken-over-de-sterken