De gesel maakt striemen, maar een kwade tong vermorzelt gebeente en alles


de-gesel-maakt-striemen-maar-een-kwade-tong-vermorzelt-gebeente-alles
jozua ben sirachdegeselmaaktstriemenmaareenkwadetongvermorzeltgebeenteallesde geselgesel maaktmaakt striemenmaar eeneen kwadekwade tongtong vermorzeltvermorzelt gebeentegebeente enen allesde gesel maaktgesel maakt striemenmaar een kwadeeen kwade tongkwade tong vermorzelttong vermorzelt gebeentevermorzelt gebeente engebeente en allesde gesel maakt striemenmaar een kwade tongeen kwade tong vermorzeltkwade tong vermorzelt gebeentetong vermorzelt gebeente envermorzelt gebeente en allesmaar een kwade tong vermorzelteen kwade tong vermorzelt gebeentekwade tong vermorzelt gebeente entong vermorzelt gebeente en alles

Van vele kwade zaken is een scherpe tong de ergste -Friedrich von Schiller
van-vele-kwade-zaken-is-een-scherpe-tong-de-ergste
Voor een kwade tong is er niets aangenamer, dan een verbitterd hart te vinden -Thomas Fuller
voor-een-kwade-tong-is-er-niets-aangenamer-dan-een-verbitterd-hart-te-vinden
Alles gaat voorbij! Dat is het kwade bij het goede en het goede bij het kwade -Fliegende Blätter
alles-gaat-voorbij-dat-is-het-kwade-bij-het-goede-het-goede-bij-het-kwade
Wat is het, of de tong veel wijze woorden maakt,  wanneer het doen, zo 't schijnt, de tonge leugenwraakt? -Dirk Camphuysen
wat-is-het-of-de-tong-veel-wijze-woorden-maakt-wanneer-het-doen-zo-'t-schijnt-de-tonge-leugenwraakt
Een vrouw kan een geestige tong of een stekende pen hebben, maar ze zal nooit lachen om haar eigen tekortkomingen -Irvin S. Cobb
een-vrouw-kan-een-geestige-tong-of-een-stekende-pen-hebben-maar-ze-zal-nooit-lachen-om-haar-eigen-tekortkomingen
Het oog ziet minder dan de tong zegt. De tong zegt minder dan de geest denkt -Wallace Stevens
het-oog-ziet-minder-dan-de-tong-zegt-de-tong-zegt-minder-dan-de-geest-denkt