De gewelddadige zal een gewelddadige dood sterven. Die wijsheid vormt de basis van mijn leer


de-gewelddadige-zal-een-gewelddadige-dood-sterven-die-wijsheid-vormt-de-basis-van-mijn-leer
lao-tsedegewelddadigezaleendoodstervendiewijsheidvormtdebasisvanmijnleerde gewelddadigegewelddadige zalzal eeneen gewelddadigegewelddadige dooddood stervendie wijsheidwijsheid vormtvormt dede basisbasis vanvan mijnmijn leerde gewelddadige zalgewelddadige zal eenzal een gewelddadigeeen gewelddadige doodgewelddadige dood stervendie wijsheid vormtwijsheid vormt devormt de basisde basis vanbasis van mijnvan mijn leerde gewelddadige zal eengewelddadige zal een gewelddadigezal een gewelddadige doodeen gewelddadige dood stervendie wijsheid vormt dewijsheid vormt de basisvormt de basis vande basis van mijnbasis van mijn leerde gewelddadige zal een gewelddadigegewelddadige zal een gewelddadige doodzal een gewelddadige dood stervendie wijsheid vormt de basiswijsheid vormt de basis vanvormt de basis van mijnde basis van mijn leer

Uit gewelddadige verandering van iets ouds kan niets goeds voortkomenZij die een vreedzame revolutie onmogelijk maken, maken een gewelddadige revolutie onvermijdelijkDe wereld was er, voordat ik werd geboren, zij zal er na mijn dood zijn, zoals ze de dood heeft overleefd van allen, die eens, zoals ik nu, in leven warenTijd vormt de basis voor elke relatieDe leer die ik heb verkondigd en de orde die ik heb ingesteld, die zijn na mijn dood uw meesterHet recht van de sterkste heeft plaatsgemaakt voor de kracht van argumenten en van presentatie. Die kunnen niet zonder elkaar. Argumentatie doet een beroep op het verstand, presentatie op het gevoel. De kiezer vormt zijn oordeel op basis van beide