De gewoonte is een van de grootste krachten der zwakheid


de-gewoonte-is-een-van-de-grootste-krachten-der-zwakheid
alexander vinetdegewoonteiseenvandegrootstekrachtenderzwakheidde gewoontegewoonte isis eeneen vanvan dede grootstegrootste krachtenkrachten derder zwakheidde gewoonte isgewoonte is eenis een vaneen van devan de grootstede grootste krachtengrootste krachten derkrachten der zwakheidde gewoonte is eengewoonte is een vanis een van deeen van de grootstevan de grootste krachtende grootste krachten dergrootste krachten der zwakheidde gewoonte is een vangewoonte is een van deis een van de grootsteeen van de grootste krachtenvan de grootste krachten derde grootste krachten der zwakheid

Het is van oudsher een gewoonte der theologen om de levenden te slaan met de botten der doden -Robert Green Ingersoll
het-is-van-oudsher-een-gewoonte-der-theologen-om-de-levenden-te-slaan-met-de-botten-der-doden
Onze grootste zwakheid ligt in opgeven. De meeste zekere manier om te slagen is om het nog een keer te proberen -Thomas Alva Edison
onze-grootste-zwakheid-ligt-in-opgeven-de-meeste-zekere-manier-om-te-slagen-is-om-het-nog-een-keer-te-proberen
De tirannie der gewoonte is overal de vaste hinderpaal voor de vooruitgang van het mensdom -John Stuart Mill
de-tirannie-der-gewoonte-is-overal-de-vaste-hinderpaal-voor-de-vooruitgang-van-het-mensdom