De goedgelovigen zijn altijd bereid om te geloven, te aanvaarden, te gehoorzamen, of het hetgeen geboden wordt nu goed of slecht, boosaardig of zegenrijk is


de-goedgelovigen-zijn-altijd-bereid-om-te-geloven-te-aanvaarden-te-gehoorzamen-of-het-hetgeen-geboden-wordt-nu-goed-of-slecht-boosaardig-of-zegenrijk
krishnamurtidegoedgelovigenzijnaltijdbereidomtegelovenaanvaardengehoorzamenofhethetgeengebodenwordtnugoedslechtboosaardigzegenrijkisde goedgelovigengoedgelovigen zijnzijn altijdaltijd bereidbereid omom tete gelovente aanvaardente gehoorzamenhet hetgeenhetgeen gebodengeboden wordtwordt nunu goedzegenrijk isde goedgelovigen zijngoedgelovigen zijn altijdzijn altijd bereidaltijd bereid ombereid om teom te gelovenhet hetgeen gebodenhetgeen geboden wordtgeboden wordt nuwordt nu goedgoed of slechtboosaardig of zegenrijk

't Is goed dat gij wordt voorgelicht; uw geest wordt licht beschadigd door hetgeen gij leest. Maar hoe ge u ook voor het boek moet hoeden, wantrouw de voorlichters het allermeest! -Koos J. Versteeg
't-is-goed-dat-gij-wordt-voorgelicht-uw-geest-wordt-licht-beschadigd-door-hetgeen-gij-leest-maar-hoe-ge-u-ook-voor-het-boek-moet-hoeden-wantrouw-de
Geen daad is van zichzelf, hetzij goed of slecht. Alleen de plaats in de orde der dingen is het goed of slecht -Milan Kundera
geen-daad-is-van-zichzelf-hetzij-goed-of-slecht-alleen-de-plaats-in-de-orde-der-dingen-is-het-goed-of-slecht
Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor degene die rouwt en de dove maakt het niks uit -Spinoza
iets-kan-zowel-goed-slecht-of-geen-van-beide-zijn-muziek-is-bijvoorbeeld-goed-voor-iemand-in-een-melancholische-bui-slecht-voor-degene-die-rouwt-de
Doe het goede met hetgeen gij hebt; anders zal hetgeen gij hebt u geen goed doen -William Penn
doe-het-goede-met-hetgeen-gij-hebt-anders-zal-hetgeen-gij-hebt-u-geen-goed-doen
Als de ene mens goed is en de andere slecht, dienen we voorbij goed en slecht te kijken -Tsjwang-tse
als-de-ene-mens-goed-is-de-andere-slecht-dienen-we-voorbij-goed-slecht-te-kijken