De grap van de spotter kan niets verachtelijk maken, wat in werkelijkheid niet verachtelijk is


de-grap-van-de-spotter-kan-niets-verachtelijk-maken-wat-in-werkelijkheid-niet-verachtelijk-is
friedrich von bodenstedtdegrapvandespotterkannietsverachtelijkmakenwatinwerkelijkheidnietisde grapgrap vanvan dede spotterspotter kankan nietsniets verachtelijkverachtelijk makenwat inin werkelijkheidwerkelijkheid nietniet verachtelijkverachtelijk isde grap vangrap van devan de spotterde spotter kanspotter kan nietskan niets verachtelijkniets verachtelijk makenwat in werkelijkheidin werkelijkheid nietwerkelijkheid niet verachtelijkniet verachtelijk isde grap van degrap van de spottervan de spotter kande spotter kan nietsspotter kan niets verachtelijkkan niets verachtelijk makenwat in werkelijkheid nietin werkelijkheid niet verachtelijkwerkelijkheid niet verachtelijk isde grap van de spottergrap van de spotter kanvan de spotter kan nietsde spotter kan niets verachtelijkspotter kan niets verachtelijk makenwat in werkelijkheid niet verachtelijkin werkelijkheid niet verachtelijk is

Hoe verachtelijk is de mens als hij zich niet boven het menselijke weet te verheffen! -Seneca
hoe-verachtelijk-is-de-mens-als-hij-zich-niet-boven-het-menselijke-weet-te-verheffen
Het algemene principe is dat een heerser ervoor moet zorgen dat hij alles wat hem gehaat of verachtelijk maakt, probeert te vermijden -Machiavelli
het-algemene-principe-is-dat-een-heerser-ervoor-moet-zorgen-dat-hij-alles-wat-hem-gehaat-of-verachtelijk-maakt-probeert-te-vermijden
Eerzucht is meedogenloos; iedere verdienste waaruit zij geen nut trekt is verachtelijk in haar ogen -Joseph Joubert
eerzucht-is-meedogenloos-iedere-verdienste-waaruit-zij-geen-nut-trekt-is-verachtelijk-in-haar-ogen
Waarom laat God zich niet zien? Bent u Hem waard? Ja, dan bent U verwaand en verachtelijk, Nee, dan verdient u het niet -Blaise Pascal
waarom-laat-god-zich-niet-zien-bent-u-hem-waard-ja-dan-bent-u-verwaand-verachtelijk-nee-dan-verdient-u-het-niet
Indien deze gedachten aan niemand behagen, kunnen ze niet anders dan slecht zijn; maar ik houd ze voor verachtelijk, als ze aan iedereen behagen -Denis Diderot
indien-deze-gedachten-aan-niemand-behagen-kunnen-ze-niet-anders-dan-slecht-zijn-maar-ik-houd-ze-voor-verachtelijk-als-ze-aan-iedereen-behagen
Vereer al wat eerwaardig is, hoezeer de geest van de tijd het veracht. Veracht al wat verachtelijk is, hoezeer de geest van de tijd het vereert -Johann Kaspar Lavater
vereer-al-wat-eerwaardig-is-hoezeer-de-geest-van-de-tijd-het-veracht-veracht-al-wat-verachtelijk-is-hoezeer-de-geest-van-de-tijd-het-vereert