De grootste dichters der wereld zijn gekomen na grote algemene rampen


de-grootste-dichters-der-wereld-zijn-gekomen-na-grote-algemene-rampen
victor hugodegrootstedichtersderwereldzijngekomennagrotealgemenerampende grootstegrootste dichtersdichters derder wereldwereld zijnzijn gekomengekomen nana grotegrote algemenealgemene rampende grootste dichtersgrootste dichters derdichters der wereldder wereld zijnwereld zijn gekomenzijn gekomen nagekomen na grotena grote algemenegrote algemene rampende grootste dichters dergrootste dichters der werelddichters der wereld zijnder wereld zijn gekomenwereld zijn gekomen nazijn gekomen na grotegekomen na grote algemenena grote algemene rampende grootste dichters der wereldgrootste dichters der wereld zijndichters der wereld zijn gekomender wereld zijn gekomen nawereld zijn gekomen na grotezijn gekomen na grote algemenegekomen na grote algemene rampen

Ik geloof dat alle grote leraren der wereld gekomen zijn, niet om nieuwe godsdiensten te stichten, maar om de mensen te verlossen van godsdiensten -Krishnamurti
ik-geloof-dat-alle-grote-leraren-der-wereld-gekomen-zijn-niet-om-nieuwe-godsdiensten-te-stichten-maar-om-de-mensen-te-verlossen-van-godsdiensten
Een mens, die in de grote wereld leeft is de geboren slaaf van de algemene opinie -Honoré de Balzac
een-mens-die-in-de-grote-wereld-leeft-is-de-geboren-slaaf-van-de-algemene-opinie
De grootste verworvenheden van de mensheid zijn tot stand gekomen door te praten, en de grootste mislukkingen door niet te praten -Steven Hawking
de-grootste-verworvenheden-van-de-mensheid-zijn-tot-stand-gekomen-door-te-praten-de-grootste-mislukkingen-door-niet-te-praten
Algemene en abstracte begrippen zijn de bron van 's mensen grootste dwalingen -Jean-Jacques Rousseau
algemene-abstracte-begrippen-zijn-de-bron-van-'s-mensen-grootste-dwalingen
In het algemeen zijn de grootste rampen het gemakkelijkst te dragen ten gevolge van een zekere waardigheid, die er mede verbonden is -William Hazlitt
in-het-algemeen-zijn-de-grootste-rampen-het-gemakkelijkst-te-dragen-ten-gevolge-van-een-zekere-waardigheid-die-er-mede-verbonden-is
In de litteraire wereld zijn de bedorven kinderen van tegenwoordig zelden de grote mannen der toekomst -Jean Antoine Petit-Senn
in-de-litteraire-wereld-zijn-de-bedorven-kinderen-van-tegenwoordig-zelden-de-grote-mannen-der-toekomst