De grote Caesar stierf, verging; wellicht, Dat hier of daar zijn stof een muurspleet dicht; Ach, dat het stof, eens als een god vereerd, Thans als muurspecie wintervlagen keert!


de-grote-caesar-stierf-verging-wellicht-dat-hier-of-daar-zijn-stof-een-muurspleet-dicht-ach-dat-het-stof-eens-als-een-god-vereerd-thans-als-muurspecie
william shakespearedegrotecaesarstierfvergingwellichtdathierofdaarzijnstofeenmuurspleetdichtachdathetstofeensalsgodvereerdthansmuurspeciewintervlagenkeertde grotegrote caesarcaesar stierfdat hierdaar zijnzijn stofstof eeneen muurspleetmuurspleet dichtdat hethet stofeens alsals eeneen godgod vereerdthans alsals muurspeciemuurspecie wintervlagenwintervlagen keertde grote caesargrote caesar stierfhier of daardaar zijn stofzijn stof eenstof een muurspleeteen muurspleet dichtdat het stofeens als eenals een godeen god vereerdthans als muurspecieals muurspecie wintervlagenmuurspecie wintervlagen keert

Stof dat stof tot praten heeft, toch mooi dat wij dat zijnDe hemel is sowieso een uitvindsel van mensen, omdat ze er niet tegen kunnen te moeten denken dat ze stof zijn en tot stof zullen wederkerenAls ik 't woord De kenner en de gekende zijn één. Eenvoudige mensen menen, dat zij God zouden kunnen zien, alsof Hij daar stond en zij hier. Dit is niet zo. God en Ik, wij zijn één in kennisHet christelijke godsbegrip - god als ziekengod, god als fantast, god als geest - is een van de meest corrupte godsbegrippen waartoe men het op aarde gebracht heeft; wellicht vertegenwoordigt het zelfs het diepte punt van de neerwaartse ontwikkeling van het godentypeAls een spiegel niet helder is, komt er stof op