De grote fout van mensen van geest is, de wereld voor minder dom te houden dan zij is


de-grote-fout-van-mensen-van-geest-is-de-wereld-voor-minder-dom-te-houden-dan-zij-is
mme de tencindegrotefoutvanmensengeestisdewereldvoorminderdomtehoudendanzijisde grotegrote foutfout vanvan mensenmensen vanvan geestgeest isde wereldwereld voorminder domdom tete houdenhouden dandan zijzij isde grote foutgrote fout vanfout van mensenvan mensen vanmensen van geestvan geest isde wereld voorwereld voor mindervoor minder domminder dom tedom te houdente houden danhouden dan zijdan zij isde grote fout vangrote fout van mensenfout van mensen vanvan mensen van geestmensen van geest isde wereld voor minderwereld voor minder domvoor minder dom teminder dom te houdendom te houden dante houden dan zijhouden dan zij isde grote fout van mensengrote fout van mensen vanfout van mensen van geestvan mensen van geest isde wereld voor minder domwereld voor minder dom tevoor minder dom te houdenminder dom te houden dandom te houden dan zijte houden dan zij is

De grote fout van knappe mensen is te geloven, dat de wereld niet zo dom is als zij isGeen wonder dat de dieren minder domheden begaan dan de mensen, zij hebben immers minder verstand dan mensen.'t Is 'n grote fout te menen dat iemand die prikkelbaar is voor wat ons klein toeschijnt, daarom zwak wezen zou in grote zaken.  Vaak is juist die overgevoeligheid voor 't kleine, een blijk van kracht tot het groteVele mensen van geest zouden veel beminnelijker zijn als zij minder bang waren om belachelijk te zijnGrote vreugden komen veel minder voor dan grote smartenDom zijn de meeste ouders, angstig dom en egoïstisch, in hun ongeschoold beminnen. Zij kussen, maar zij kijken niet van binnen en wrikken zo dat frêle zieltje krom