De hemel geeft, wie vangt die heeft


de-hemel-geeft-wie-vangt-die-heeft
toon hermansdehemelgeeftwievangtdieheeftde hemelhemel geeftwie vangtvangt diedie heeftde hemel geeftwie vangt dievangt die heeftwie vangt die heeft

't Geluk vliegt. Wie een beetje vangt die heeft het -Fernand Lambrecht
't-geluk-vliegt-wie-een-beetje-vangt-die-heeft-het
Wie de hemel beledigt, heeft niemand tot wie hij zijn gebeden kan richten -Confucius
wie-de-hemel-beledigt-heeft-niemand-tot-wie-hij-zijn-gebeden-kan-richten
De hemel geeft de gunst van het ogenblik; wie haar snel grijpt, wordt meester van zijn lot -Ernst Raupach
de-hemel-geeft-de-gunst-van-het-ogenblik-wie-haar-snel-grijpt-wordt-meester-van-zijn-lot
Wie twee hasen jaeght, vangt er veeltijts geen -Jacob Cats
wie-twee-hasen-jaeght-vangt-er-veeltijts-geen
Wie humor heeft, die heeft bijna reeds genie. Wie slechts geestigheid heeft, die heeft meestal zelfs deze niet -Arthur Schnitzler
wie-humor-heeft-die-heeft-bijna-reeds-genie-wie-slechts-geestigheid-heeft-die-heeft-meestal-zelfs-deze-niet
De meimaand is een kus, die de hemel aan de aarde geeft, opdat ze thans zijn bruid en weldra moeder worde -Friedrich von Logau
de-meimaand-is-een-kus-die-de-hemel-aan-de-aarde-geeft-opdat-ze-thans-zijn-bruid-weldra-moeder-worde