De hoogstaande mens kan de Weg nauwelijks in praktijk brengen. De middelmatige mens volgt de Weg, maar raakt hem ook weer kwijt. De laagstaande mens lacht om de Weg; deed hij dat niet, dan was het niet de Weg


de-hoogstaande-mens-kan-de-weg-nauwelijks-in-praktijk-brengen-de-middelmatige-mens-volgt-de-weg-maar-raakt-hem-ook-weer-kwijt-de-laagstaande-mens
lao-tsedehoogstaandemenskandewegnauwelijksinpraktijkbrengenmiddelmatigevolgtwegmaarraakthemookweerkwijtlaagstaandelachtomwegdeedhijdatnietdanwashetnietde hoogstaandehoogstaande mensmens kankan dede wegweg nauwelijksnauwelijks inin praktijkpraktijk brengende middelmatigemiddelmatige mensmens volgtvolgt dede wegmaar raaktraakt hemhem ookook weerweer kwijtde laagstaandelaagstaande mensmens lachtlacht omom dede wegdeed hijhij datdat nietdan waswas hethet nietniet dede wegde hoogstaande menshoogstaande mens kanmens kan dekan de wegde weg nauwelijksweg nauwelijks innauwelijks in praktijkin praktijk brengende middelmatige mensmiddelmatige mens volgtmens volgt devolgt de wegmaar raakt hemraakt hem ookhem ook weerook weer kwijtde laagstaande menslaagstaande mens lachtmens lacht omlacht om deom de wegdeed hij dathij dat nietdan was hetwas het niethet niet deniet de weg

Zolang een mens zichzelf in de weg staat, lijkt alles hem in de weg te staan -Ralph Waldo Emerson
zolang-een-mens-zichzelf-in-de-weg-staat-lijkt-alles-hem-in-de-weg-te-staan
Dit, is nu mijn weg, waar is de uwe? Zo antwoordde ik hun, die mij naar de weg vroegen. Die weg namelijk, bestaat niet! -Friedrich Nietzsche
dit-is-nu-mijn-weg-waar-is-de-uwe-zo-antwoordde-ik-hun-die-mij-naar-de-weg-vroegen-die-weg-namelijk-bestaat-niet
De mens ziet zichzelf nooit zoals hij is, maar slechts de weg, die voor hem ligt, en ook deze slechts op korte afstand. Als hij verder vooruit wil zien komt hij op dwaalwegen -Augustinus
de-mens-ziet-zichzelf-nooit-zoals-hij-is-maar-slechts-de-weg-die-voor-hem-ligt-ook-deze-slechts-op-korte-afstand-als-hij-verder-vooruit-wil-zien
Wie veel gedwaald heeft, kan 't best de weg weten. Ik zeg niet dat veel dwalen nodig is om de weg te weten. Noch dat ieder die gedwaald heeft, de weg weet -Multatuli
wie-veel-gedwaald-heeft-kan-'t-best-de-weg-weten-ik-zeg-niet-dat-veel-dwalen-nodig-is-om-de-weg-te-weten-noch-dat-ieder-die-gedwaald-heeft-de-weg
Hoop is als een weg door het land; er bestond nooit een weg, maar wanneer er veel mensen over lopen, ontstaat er een weg -Lu Xun
hoop-is-als-een-weg-door-het-land-er-bestond-nooit-een-weg-maar-wanneer-er-veel-mensen-over-lopen-ontstaat-er-een-weg
En dit is de grote middag; als de mens staat op het midden van zijn baan tussen dier en Uebermensch en als hij zijn weg ten avond viert als hoogste hoop; want het is de weg tot een nieuwe morgen -Friedrich Nietzsche
en-dit-is-de-grote-middag-als-de-mens-staat-op-het-midden-van-zijn-baan-tussen-dier-uebermensch-als-hij-zijn-weg-ten-avond-viert-als-hoogste-hoop