De ideeën worden eerder oud dan de woorden


de-ideeën-worden-eerder-oud-dan-de-woorden
gustave le bondeideenwordeneerderouddandewoordende ideeënideeën wordenworden eerdereerder oudoud dandan dede woordende ideeën wordenideeën worden eerderworden eerder oudeerder oud danoud dan dedan de woordende ideeën worden eerderideeën worden eerder oudworden eerder oud daneerder oud dan deoud dan de woordende ideeën worden eerder oudideeën worden eerder oud danworden eerder oud dan deeerder oud dan de woorden

Als ge oud wilt worden, word dan spoedig oudOud zijn is lichter te dragen dan oud wordenDat mensen 't ernstig menen, is hieraan slechts te merken: I niet woorden blijven woorden, doch woorden worden werkenIdeeën zijn machtiger dan wapens. We willen onze vijanden geen wapens laten hebben, waarom dan wel ideeën?Woorden zijn kapstokken om ideeën aan op te hangenWoorden zijn huursoldaten, Ingehuurd door verschillende ideeën