De jeugd is een onafgebroken dronkenschap; het is de koorts der rede


de-jeugd-is-een-onafgebroken-dronkenschap-het-is-de-koorts-der-rede
francois de la rochefoucaulddejeugdiseenonafgebrokendronkenschaphetdekoortsderredede jeugdjeugd isis eeneen onafgebrokenonafgebroken dronkenschaphet isis dede koortskoorts derder redede jeugd isjeugd is eenis een onafgebrokeneen onafgebroken dronkenschaphet is deis de koortsde koorts derkoorts der redede jeugd is eenjeugd is een onafgebrokenis een onafgebroken dronkenschaphet is de koortsis de koorts derde koorts der redede jeugd is een onafgebrokenjeugd is een onafgebroken dronkenschaphet is de koorts deris de koorts der rede

De mens is een met rede begaafd dier dat altijd zijn kalmte verliest wanneer er van hem verlangd wordt dat hij volgens de voorschriften der rede handelt -Oscar Wilde
de-mens-is-een-met-rede-begaafd-dier-dat-altijd-zijn-kalmte-verliest-wanneer-er-van-hem-verlangd-wordt-dat-hij-volgens-de-voorschriften-der-rede
De ouderdom verwezenlijkt de dromen der jeugd; dat ziet men aan Swift; in zijn jeugd heeft hij een gekkenhuis gebouwd en op zijn oude dag is hij er zelf in terechtgekomen -Sören Kierkegaard
de-ouderdom-verwezenlijkt-de-dromen-der-jeugd-dat-ziet-men-aan-swift-in-zijn-jeugd-heeft-hij-een-gekkenhuis-gebouwd-op-zijn-oude-dag-is-hij-er-zelf
De rede is het leven der wet -Edward Coke
de-rede-is-het-leven-der-wet
Genot te vinden in de ingetogenheid, dat is het epicurisme der rede -Jean-Jacques Rousseau
genot-te-vinden-in-de-ingetogenheid-dat-is-het-epicurisme-der-rede
De wetenschap is het voedsel der jeugd en een verkwikking voor de ouderdom -Marcus Tullius Cicero
de-wetenschap-is-het-voedsel-der-jeugd-een-verkwikking-voor-de-ouderdom
Aforismen zijn gezouten, en geen gesuikerde amandelen op het feestmaal der rede -Logan Pearsall Smith
aforismen-zijn-gezouten-geen-gesuikerde-amandelen-op-het-feestmaal-der-rede