De jeugd van vandaag is gewoonweg monsterlijk. Zij hebben absoluut geen respect meer voor geverfde haren


de-jeugd-van-vandaag-is-gewoonweg-monsterlijk-zij-hebben-absoluut-geen-respect-meer-voor-geverfde-haren
oscar wildedejeugdvanvandaagisgewoonwegmonsterlijkzijhebbenabsoluutgeenrespectmeervoorgeverfdeharende jeugdjeugd vanvan vandaagvandaag isis gewoonweggewoonweg monsterlijkzij hebbenhebben absoluutabsoluut geengeen respectrespect meermeer voorgeverfde harende jeugd vanjeugd van vandaagvan vandaag isvandaag is gewoonwegis gewoonweg monsterlijkzij hebben absoluuthebben absoluut geenabsoluut geen respectgeen respect meerrespect meer voormeer voor geverfdevoor geverfde harende jeugd van vandaagjeugd van vandaag isvan vandaag is gewoonwegvandaag is gewoonweg monsterlijkzij hebben absoluut geenhebben absoluut geen respectabsoluut geen respect meergeen respect meer voorrespect meer voor geverfdemeer voor geverfde harende jeugd van vandaag isjeugd van vandaag is gewoonwegvan vandaag is gewoonweg monsterlijkzij hebben absoluut geen respecthebben absoluut geen respect meerabsoluut geen respect meer voorgeen respect meer voor geverfderespect meer voor geverfde haren

Zij die argumenten zoeken om respect te hebben voor hun ouders, hebben geen argumenten nodig, maar straf -Aristoteles
zij-die-argumenten-zoeken-om-respect-te-hebben-voor-hun-ouders-hebben-geen-argumenten-nodig-maar-straf
Wanneer wij geen sympathie meer hebben voor de jeugd, dan is ons werk in deze wereld afgelopen -George Macdonald
wanneer-wij-geen-sympathie-meer-hebben-voor-de-jeugd-dan-is-ons-werk-in-deze-wereld-afgelopen
Sommigen zijn zo vol van God, dat zij geen plaats meer hebben voor een ander -Hugo Olaerts
sommigen-zijn-zo-vol-van-god-dat-zij-geen-plaats-meer-hebben-voor-een-ander
Ik verafschuw slachtoffers die respect hebben voor hun beulen -Jean-Paul Sartre
ik-verafschuw-slachtoffers-die-respect-hebben-voor-hun-beulen
De verheerlijkers van de jeugd zijn lieden die dol zijn op rupsen en geen oog voor vlinders hebben. -Jan Greshoff
de-verheerlijkers-van-de-jeugd-zijn-lieden-die-dol-zijn-op-rupsen-geen-oog-voor-vlinders-hebben
Er zijn weinig kinderen meer die respect tonen voor hun ouders -Molière
er-zijn-weinig-kinderen-meer-die-respect-tonen-voor-hun-ouders