De kinderbescherming komt in vele gevallen 9 maanden te laat


de-kinderbescherming-komt-in-vele-gevallen-9-maanden-te-laat
jan-willem overeemdekinderbeschermingkomtinvelegevallen9maandentelaatde kinderbeschermingkinderbescherming komtkomt inin velevele gevallenmaanden tete laatde kinderbescherming komtkinderbescherming komt inkomt in velein vele gevallenvele gevallen 9gevallen 9 maanden9 maanden temaanden te laatde kinderbescherming komt inkinderbescherming komt in velekomt in vele gevallenin vele gevallen 9vele gevallen 9 maandengevallen 9 maanden te9 maanden te laatde kinderbescherming komt in velekinderbescherming komt in vele gevallenkomt in vele gevallen 9in vele gevallen 9 maandenvele gevallen 9 maanden tegevallen 9 maanden te laat

Bezitten en niets afstaan is in vele gevallen slechter dan stelenIn vele gevallen is, wat wij kwaad noemen, iets dat goed is, maar verkeerd of overdreven toegepastAls de eik gevallen is, komt iedereen om hout te halenAls ik de pers de vrije teugel laat, blijf ik geen drie maanden meer aan het bewindIn negen van de tien gevallen laat de rede zich leiden door het hartU komt te laat, maar u komt tenminste