De kinderbescherming komt in vele gevallen 9 maanden te laat


de-kinderbescherming-komt-in-vele-gevallen-9-maanden-te-laat
jan-willem overeemdekinderbeschermingkomtinvelegevallen9maandentelaatde kinderbeschermingkinderbescherming komtkomt inin velevele gevallenmaanden tete laatde kinderbescherming komtkinderbescherming komt inkomt in velein vele gevallenvele gevallen 9gevallen 9 maanden9 maanden temaanden te laatde kinderbescherming komt inkinderbescherming komt in velekomt in vele gevallenin vele gevallen 9vele gevallen 9 maandengevallen 9 maanden te9 maanden te laatde kinderbescherming komt in velekinderbescherming komt in vele gevallenkomt in vele gevallen 9in vele gevallen 9 maandenvele gevallen 9 maanden tegevallen 9 maanden te laat

Bezitten en niets afstaan is in vele gevallen slechter dan stelen -Marie von Ebner-Eschenbach
bezitten-niets-afstaan-is-in-vele-gevallen-slechter-dan-stelen
In vele gevallen is, wat wij kwaad noemen, iets dat goed is, maar verkeerd of overdreven toegepast -Sir John Lubbock
in-vele-gevallen-is-wat-wij-kwaad-noemen-iets-dat-goed-is-maar-verkeerd-of-overdreven-toegepast
Als de eik gevallen is, komt iedereen om hout te halen -Menander
als-de-eik-gevallen-is-komt-iedereen-om-hout-te-halen
Als ik de pers de vrije teugel laat, blijf ik geen drie maanden meer aan het bewind -Napoleon
als-ik-de-pers-de-vrije-teugel-laat-blijf-ik-geen-drie-maanden-meer-aan-het-bewind
In negen van de tien gevallen laat de rede zich leiden door het hart -Lord Chesterfield
in-negen-van-de-tien-gevallen-laat-de-rede-zich-leiden-door-het-hart