De kleine verdrietelijkheden van het leven zijn soms in staat een groot levensleed minder voelbaar te maken


de-kleine-verdrietelijkheden-van-het-leven-zijn-soms-in-staat-een-groot-levensleed-minder-voelbaar-te-maken
c. j. wijnaendts franckendekleineverdrietelijkhedenvanhetlevenzijnsomsinstaateengrootlevensleedmindervoelbaartemakende kleinekleine verdrietelijkhedenverdrietelijkheden vanvan hethet levenleven zijnzijn somssoms inin staatstaat eeneen grootgroot levensleedlevensleed minderminder voelbaarvoelbaar tete makende kleine verdrietelijkhedenkleine verdrietelijkheden vanverdrietelijkheden van hetvan het levenhet leven zijnleven zijn somszijn soms insoms in staatin staat eenstaat een grooteen groot levensleedgroot levensleed minderlevensleed minder voelbaarminder voelbaar tevoelbaar te makende kleine verdrietelijkheden vankleine verdrietelijkheden van hetverdrietelijkheden van het levenvan het leven zijnhet leven zijn somsleven zijn soms inzijn soms in staatsoms in staat eenin staat een grootstaat een groot levensleedeen groot levensleed mindergroot levensleed minder voelbaarlevensleed minder voelbaar teminder voelbaar te makende kleine verdrietelijkheden van hetkleine verdrietelijkheden van het levenverdrietelijkheden van het leven zijnvan het leven zijn somshet leven zijn soms inleven zijn soms in staatzijn soms in staat eensoms in staat een grootin staat een groot levensleedstaat een groot levensleed mindereen groot levensleed minder voelbaargroot levensleed minder voelbaar televensleed minder voelbaar te maken

Kleine schade geeft soms groot gewin -Ovidius
kleine-schade-geeft-soms-groot-gewin
Had een groot man niet ook kleine kanten, er zou minder over hem gesproken worden -Peter Sirius
had-een-groot-man-niet-ook-kleine-kanten-er-zou-minder-over-hem-gesproken-worden
Let op kleine uitgaven. Een groot schip kan zinken als gevolg van een kleine lek -Benjamin Franklin
let-op-kleine-uitgaven-een-groot-schip-kan-zinken-als-gevolg-van-een-kleine-lek
Schoolvosserij is de noodlottige kunst in het kleine groot, en in het kleine klein te zijn -Peter Sirius
schoolvosserij-is-de-noodlottige-kunst-in-het-kleine-groot-in-het-kleine-klein-te-zijn
Met kleine doet men kleine daden, met groten wordt het kleine groot -Johann Wolfgang von Goethe
met-kleine-doet-men-kleine-daden-met-groten-wordt-het-kleine-groot
Het levensleed doet de gedachte aan de dood verdragen, de gedachten aan de dood doen het levensleed verdragen -Joseph Pelet de la Lozère
het-levensleed-doet-de-gedachte-aan-de-dood-verdragen-de-gedachten-aan-de-dood-doen-het-levensleed-verdragen