De kortste werken zijn altijd de beste


de-kortste-werken-zijn-altijd-de-beste
jean de la fontainedekortstewerkenzijnaltijddebestede kortstekortste werkenwerken zijnzijn altijdaltijd dede bestede kortste werkenkortste werken zijnwerken zijn altijdzijn altijd dealtijd de bestede kortste werken zijnkortste werken zijn altijdwerken zijn altijd dezijn altijd de bestede kortste werken zijn altijdkortste werken zijn altijd dewerken zijn altijd de beste

De kortste dwalingen zijn altijd de besteDe wijsgeer is sober in zijn betogen, en gelooft dat de beste altijd de kortste zijnDe kortste aforismen, die het langst doen nadenken, zijn de besteDe werken, die een schrijver met genot schrijft, zijn gewoonlijk de beste, gelijk de kinderen der liefde de schoonste zijnOngetwijfeld zijn de beste werken, en van het grootste nut voor de mensheid, afkomstig van ongehuwde, of kinderloze mensenDe kortste genoegens zijn de zoetste