De liefde voor de waarheid is niet de liefde voor onze eigen mening


de-liefde-voor-de-waarheid-is-niet-de-liefde-voor-onze-eigen-mening
alfred bougeartdeliefdevoordewaarheidisnietonzeeigenmeningde liefdeliefde voorde waarheidwaarheid isis nietniet dede liefdeliefde vooronze eigeneigen meningde liefde voorliefde voor devoor de waarheidde waarheid iswaarheid is nietis niet deniet de liefdede liefde voorliefde voor onzevoor onze eigenonze eigen meningde liefde voor deliefde voor de waarheidvoor de waarheid isde waarheid is nietwaarheid is niet deis niet de liefdeniet de liefde voorde liefde voor onzeliefde voor onze eigenvoor onze eigen meningde liefde voor de waarheidliefde voor de waarheid isvoor de waarheid is nietde waarheid is niet dewaarheid is niet de liefdeis niet de liefde voorniet de liefde voor onzede liefde voor onze eigenliefde voor onze eigen mening

De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen -John Henry Newman
de-liefde-voor-onze-eigen-vrienden-is-de-enige-conditietraining-voor-de-liefde-voor-alle-mensen
Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn -Charles Caleb Colton
indien-ge-een-vrouw-niet-met-liefde-voor-u-kunt-vervullen-vervul-haar-dan-tot-overlopens-toe-met-liefde-voor-haarzelf-al-het-overlopende-zal-voor-u
De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde -Inayat Khan
de-fontein-der-liefde-rijst-omhoog-in-de-liefde-voor-de-enkeling-valt-neer-als-universele-liefde
Grote liefde komt niet veel meer voor. De mensen geloven niet meer in liefde; daarom vinden zij geen liefde meer -Hélène Swarth
grote-liefde-komt-niet-veel-meer-voor-de-mensen-geloven-niet-meer-in-liefde-daarom-vinden-zij-geen-liefde-meer
Het maakt niet uit wat je gedaan hebt voor jezelf of voor de mensheid. Wanneer je niet terug kunt kijken op het geven van liefde en aandacht aan je eigen familie, wat heb je dan werkelijk bereikt? -Lee Iacocca
het-maakt-niet-uit-wat-gedaan-hebt-voor-jezelf-of-voor-de-mensheid-wanneer-niet-terug-kunt-kijken-op-het-geven-van-liefde-aandacht-aan-eigen