De liefde voor onze eigen vrienden is de enige conditietraining voor de liefde voor alle mensen


de-liefde-voor-onze-eigen-vrienden-is-de-enige-conditietraining-voor-de-liefde-voor-alle-mensen
john henry newmandeliefdevooronzeeigenvriendenisdeenigeconditietrainingallemensende liefdeliefde vooronze eigeneigen vriendenvrienden isis dede enigeenige conditietrainingconditietraining voorde liefdeliefde vooralle mensende liefde voorliefde voor onzevoor onze eigenonze eigen vriendeneigen vrienden isvrienden is deis de enigede enige conditietrainingenige conditietraining voorconditietraining voor devoor de liefdede liefde voorliefde voor allevoor alle mensende liefde voor onzeliefde voor onze eigenvoor onze eigen vriendenonze eigen vrienden iseigen vrienden is devrienden is de enigeis de enige conditietrainingde enige conditietraining voorenige conditietraining voor deconditietraining voor de liefdevoor de liefde voorde liefde voor alleliefde voor alle mensende liefde voor onze eigenliefde voor onze eigen vriendenvoor onze eigen vrienden isonze eigen vrienden is deeigen vrienden is de enigevrienden is de enige conditietrainingis de enige conditietraining voorde enige conditietraining voor deenige conditietraining voor de liefdeconditietraining voor de liefde voorvoor de liefde voor allede liefde voor alle mensen

De liefde voor de waarheid is niet de liefde voor onze eigen mening -Alfred Bougeart
de-liefde-voor-de-waarheid-is-niet-de-liefde-voor-onze-eigen-mening
Indien ge een vrouw niet met liefde voor u kunt vervullen, vervul haar dan tot overlopens toe met liefde voor haarzelf; al het overlopende zal voor u zijn -Charles Caleb Colton
indien-ge-een-vrouw-niet-met-liefde-voor-u-kunt-vervullen-vervul-haar-dan-tot-overlopens-toe-met-liefde-voor-haarzelf-al-het-overlopende-zal-voor-u
Voor de vrouw is liefde de enige eerzucht. Voor de man daarentegen is deze meestal slechts de tijdelijke inslaping van zijn eerzucht -Oscar Wilde
voor-de-vrouw-is-liefde-de-enige-eerzucht-voor-de-man-daarentegen-is-deze-meestal-slechts-de-tijdelijke-inslaping-van-zijn-eerzucht
Mijn vroege en onoverwinnelijke liefde voor het lezen zou ik nog niet willen ruilen voor alle schatten van Indië -Edward Gibbon
mijn-vroege-onoverwinnelijke-liefde-voor-het-lezen-zou-ik-nog-niet-willen-ruilen-voor-alle-schatten-van-indië
Met liefde voor de mensen en haat voor hun zonden -Augustinus
met-liefde-voor-de-mensen-haat-voor-hun-zonden
De fontein der liefde rijst omhoog in de liefde voor de enkeling en valt neer als universele liefde -Inayat Khan
de-fontein-der-liefde-rijst-omhoog-in-de-liefde-voor-de-enkeling-valt-neer-als-universele-liefde