De man heeft zijn machtspositie alleen maar bereikt doordat hij niet door zwangerschappen gehinderd werd


de-man-heeft-zijn-machtspositie-alleen-maar-bereikt-doordat-hij-niet-door-zwangerschappen-gehinderd-werd
anna magnanidemanheeftzijnmachtspositiealleenmaarbereiktdoordathijnietdoorzwangerschappengehinderdwerdde manman heeftheeft zijnzijn machtspositiemachtspositie alleenalleen maarmaar bereiktbereikt doordatdoordat hijhij nietniet doorzwangerschappen gehinderdgehinderd werdde man heeftman heeft zijnheeft zijn machtspositiezijn machtspositie alleenmachtspositie alleen maaralleen maar bereiktmaar bereikt doordatbereikt doordat hijdoordat hij niethij niet doorniet door zwangerschappendoor zwangerschappen gehinderdzwangerschappen gehinderd werdde man heeft zijnman heeft zijn machtspositieheeft zijn machtspositie alleenzijn machtspositie alleen maarmachtspositie alleen maar bereiktalleen maar bereikt doordatmaar bereikt doordat hijbereikt doordat hij nietdoordat hij niet doorhij niet door zwangerschappenniet door zwangerschappen gehinderddoor zwangerschappen gehinderd werdde man heeft zijn machtspositieman heeft zijn machtspositie alleenheeft zijn machtspositie alleen maarzijn machtspositie alleen maar bereiktmachtspositie alleen maar bereikt doordatalleen maar bereikt doordat hijmaar bereikt doordat hij nietbereikt doordat hij niet doordoordat hij niet door zwangerschappenhij niet door zwangerschappen gehinderdniet door zwangerschappen gehinderd werd

De ideeën van een groet man treffen ons, niet doordat ze nieuw zijn, maar doordat zijn in ons opwekken wat lang onuitgedrukt in de oneindige diepte van onze eigen ziel gerust heeft -Dorothy Parker
de-ideeën-van-een-groet-man-treffen-ons-niet-doordat-ze-nieuw-zijn-maar-doordat-zijn-in-ons-opwekken-wat-lang-onuitgedrukt-in-de-oneindige-diepte-van
Al heeft hij zijn doel niet bereikt, hij is gevallen als slachtoffer van een grootse onderneming -Ovidius
al-heeft-hij-zijn-doel-niet-bereikt-hij-is-gevallen-als-slachtoffer-van-een-grootse-onderneming
Misvattingen ontstaan niet alleen doordat men dingen niet weet, maar ook doordat men zich al een oordeel aanmatigt, terwijl men nog niet alles weet wat daartoe nodig is -Immanuel Kant
misvattingen-ontstaan-niet-alleen-doordat-men-dingen-niet-weet-maar-ook-doordat-men-zich-al-een-oordeel-aanmatigt-terwijl-men-nog-niet-alles-weet-wat
De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd, wanneer ze die bij anderen aantreffen. -Jean de Boisson
de-meeste-mensen-worden-alleen-door-hun-eigen-gebreken-gehinderd-wanneer-ze-die-bij-anderen-aantreffen
De meeste mensen worden alleen door hun eigen gebreken gehinderd wanneer ze die bij anderen aantreffen -Cees Buddingh
de-meeste-mensen-worden-alleen-door-hun-eigen-gebreken-gehinderd-wanneer-ze-die-bij-anderen-aantreffen