De meeste mannen zijn nog altijd bang voor vrouwen, maar ze willen het niet erkennen. Hoe hulpelozer ze zijn, hoe flinker ze zich voordoen


de-meeste-mannen-zijn-nog-altijd-bang-voor-vrouwen-maar-ze-willen-het-niet-erkennen-hoe-hulpelozer-ze-zijn-hoe-flinker-ze-zich-voordoen
hans ferréedemeestemannenzijnnogaltijdbangvoorvrouwenmaarzewillenhetnieterkennenhoehulpelozerzijnhoeflinkerzichvoordoende meestemeeste mannenmannen zijnzijn nognog altijdaltijd bangbang voormaar zeze willenwillen hethet nietniet erkennenhoe hulpelozerhulpelozer zeze zijnhoe flinkerflinker zeze zichzich voordoende meeste mannenmeeste mannen zijnmannen zijn nogzijn nog altijdnog altijd bangaltijd bang voorbang voor vrouwenmaar ze willenze willen hetwillen het niethet niet erkennenhoe hulpelozer zehulpelozer ze zijnhoe flinker zeflinker ze zichze zich voordoende meeste mannen zijnmeeste mannen zijn nogmannen zijn nog altijdzijn nog altijd bangnog altijd bang vooraltijd bang voor vrouwenmaar ze willen hetze willen het nietwillen het niet erkennenhoe hulpelozer ze zijnhoe flinker ze zichflinker ze zich voordoende meeste mannen zijn nogmeeste mannen zijn nog altijdmannen zijn nog altijd bangzijn nog altijd bang voornog altijd bang voor vrouwenmaar ze willen het nietze willen het niet erkennenhoe flinker ze zich voordoen

Er zal altijd een strijd zijn tussen de seksen, omdat mannen en vrouwen niet op hetzelfde uit zijn: mannen willen vrouwen en vrouwen willen mannen -Jimmy Burns
er-zal-altijd-een-strijd-zijn-tussen-de-seksen-omdat-mannen-vrouwen-niet-op-hetzelfde-uit-zijn-mannen-willen-vrouwen-vrouwen-willen-mannen
Alleen mannen die zich niet voor vrouwen interesseren, hebben belangstelling voor vrouwenkleren. Een man die belangstelling heeft voor vrouwen, ziet niet hoe ze gekleed zijn -Anatole France
alleen-mannen-die-zich-niet-voor-vrouwen-interesseren-hebben-belangstelling-voor-vrouwenkleren-een-man-die-belangstelling-heeft-voor-vrouwen-ziet
Hoe ouder de man wordt, hoe jonger de vrouwen in zijn leven. Hoe ouder de vrouw wordt, hoe impotenter de mannen in haar leven -Diana Jordan
hoe-ouder-de-man-wordt-hoe-jonger-de-vrouwen-in-zijn-leven-hoe-ouder-de-vrouw-wordt-hoe-impotenter-de-mannen-in-haar-leven
Bang voor de dood? Hoe kun je nu bang zijn voor iets waarvan je je geen voorstelling kunt maken -Jules Deelder
bang-voor-de-dood-hoe-kun-nu-bang-zijn-voor-iets-waarvan-geen-voorstelling-kunt-maken
Ik heb opgemerkt dat de meeste mensen alleen maar beleefd doen tegenover wie nog niet weten hoe onbeleefd ze eigenlijk zijn -Karel Jonckheere
ik-heb-opgemerkt-dat-de-meeste-mensen-alleen-maar-beleefd-doen-tegenover-wie-nog-niet-weten-hoe-onbeleefd-ze-eigenlijk-zijn