De meeste mensen die zich kunstschilder noemen, zijn in feite kunsthandelaar, alleen maken zij hun schilderijen zelf.


de-meeste-mensen-die-zich-kunstschilder-noemen-zijn-in-feite-kunsthandelaar-alleen-maken-zij-hun-schilderijen-zelf
samuel butlerdemeestemensendiezichkunstschildernoemenzijninfeitekunsthandelaaralleenmakenzijhunschilderijenzelfde meestemeeste mensenmensen diedie zichzich kunstschilderkunstschilder noemenzijn inin feitefeite kunsthandelaaralleen makenmaken zijzij hunhun schilderijenschilderijen zelfde meeste mensenmeeste mensen diemensen die zichdie zich kunstschilderzich kunstschilder noemenzijn in feitein feite kunsthandelaaralleen maken zijmaken zij hunzij hun schilderijenhun schilderijen zelfde meeste mensen diemeeste mensen die zichmensen die zich kunstschilderdie zich kunstschilder noemenzijn in feite kunsthandelaaralleen maken zij hunmaken zij hun schilderijenzij hun schilderijen zelfde meeste mensen die zichmeeste mensen die zich kunstschildermensen die zich kunstschilder noemenalleen maken zij hun schilderijenmaken zij hun schilderijen zelf

De meeste pessimisten zijn zwakkelingen die aan de mensheid niets van hun leed kunnen vergeven, al zijn zij er zelf de bewerkers van -Madame Swetchine
de-meeste-pessimisten-zijn-zwakkelingen-die-aan-de-mensheid-niets-van-hun-leed-kunnen-vergeven-al-zijn-zij-er-zelf-de-bewerkers-van
Er zijn geen mensen die hun gezondheid eerder verliezen dan zij die de meeste moeite doen om haar te bewaren -Michel Eyquem de Montaigne
er-zijn-geen-mensen-die-hun-gezondheid-eerder-verliezen-dan-zij-die-de-meeste-moeite-doen-om-haar-te-bewaren
Wat de meeste mensen hun vriendenkring noemen is de kring van bekenden op wie ze kritiek kunnen uitoefenen -Siegfried E. van Praag
wat-de-meeste-mensen-hun-vriendenkring-noemen-is-de-kring-van-bekenden-op-wie-ze-kritiek-kunnen-uitoefenen
Men kan de mensen verdelen in twee grote groepen: zij die zich door hun gevoel laten bedriegen, en zij die zich door hun verstand laten misleiden -Jean de Boisson
men-kan-de-mensen-verdelen-in-twee-grote-groepen-zij-die-zich-door-hun-gevoel-laten-bedriegen-zij-die-zich-door-hun-verstand-laten-misleiden
Er zijn mensen, die hun tijd niet alléén kunnen verdoen; zij zijn de plaag van de bedrijvige mensen -Louis G. A. de Bonald
er-zijn-mensen-die-hun-tijd-niet-alléén-kunnen-verdoen-zij-zijn-de-plaag-van-de-bedrijvige-mensen
De meeste mensen plegen zeer toegeeflijk te zijn jegens vleiers, ook al geloven zij hen niet en doorzien zij volkomen hun motieven -James Fenimore Cooper
de-meeste-mensen-plegen-zeer-toegeeflijk-te-zijn-jegens-vleiers-ook-al-geloven-zij-hen-niet-doorzien-zij-volkomen-hun-motieven