De meeste van onze portrettisten portretteren nooit wat ze zien. Ze portretteren wat het publiek ziet, en het publiek ziet nooit iets


de-meeste-van-onze-portrettisten-portretteren-nooit-wat-ze-zien-ze-portretteren-wat-het-publiek-ziet-het-publiek-ziet-nooit-iets
oscar wildedemeestevanonzeportrettistenportretterennooitwatzezienzehetpubliekzietzietietsde meestemeeste vanvan onzeonze portrettistenportrettisten portretterenportretteren nooitnooit watwat zeze zienze portretterenportretteren watwat hethet publiekpubliek zieten hethet publiekpubliek zietziet nooitnooit ietsde meeste vanmeeste van onzevan onze portrettistenonze portrettisten portretterenportrettisten portretteren nooitportretteren nooit watnooit wat zewat ze zienze portretteren watportretteren wat hetwat het publiekhet publiek zieten het publiekhet publiek zietpubliek ziet nooitziet nooit ietsde meeste van onzemeeste van onze portrettistenvan onze portrettisten portretterenonze portrettisten portretteren nooitportrettisten portretteren nooit watportretteren nooit wat zenooit wat ze zienze portretteren wat hetportretteren wat het publiekwat het publiek zieten het publiek ziethet publiek ziet nooitpubliek ziet nooit ietsde meeste van onze portrettistenmeeste van onze portrettisten portretterenvan onze portrettisten portretteren nooitonze portrettisten portretteren nooit watportrettisten portretteren nooit wat zeportretteren nooit wat ze zienze portretteren wat het publiekportretteren wat het publiek zieten het publiek ziet nooithet publiek ziet nooit iets

Het hongerige beest ‘publiek’ moet telkens iets nieuws hebben om over te praten. En de oppassers, de journalisten, geven dat publiek iets om over te praten. Vroeger werd men voor de leeuwen geworpen; nu verslindt het publiek iemand smakelijk nadat hij door de journalisten gebraden is als het lievelingsgerecht van het publiek: geklets!Ik en mijn publiek verstaan elkaar zeer goed: het hoort nooit wat ik zeg, en ik zeg nooit wat het graag had willen horenDe vrouw ziet nooit wat men voor haar doet; zij ziet slechts wat men niet voor haar doetMediteren houdt in dat men zeer helder ziet en het is onmogelijk helder te zien en geheel betrokken te zijn bij wat men ziet, als er ruimte is tussen de waarnemer en het waar genomeneHet publiek weet pas wat het wil, wanneer het datgene wat het wil te zien krijgtWat geeft het, of ge iets groots hebt voortgebracht. 't Publiek zal 't altijd uit elkander plukken