De meeste vrouwen zetten er alles op, een man te veranderen; en wanneer ze hem veranderd hebben, moeten ze hem niet meer


de-meeste-vrouwen-zetten-er-alles-op-een-man-te-veranderen-wanneer-ze-hem-veranderd-hebben-moeten-ze-hem-niet-meer
marlene dietrichdemeestevrouwenzettenerallesopeenmanteveranderenwanneerzehemveranderdhebbenmoetennietmeerde meestemeeste vrouwenvrouwen zettenzetten erer allesalles opeen manman tete veranderenen wanneerwanneer zeze hemhem veranderdveranderd hebbenmoeten zeze hemhem nietniet meerde meeste vrouwenmeeste vrouwen zettenvrouwen zetten erzetten er alleser alles opeen man teman te veranderenen wanneer zewanneer ze hemze hem veranderdhem veranderd hebbenmoeten ze hemze hem niethem niet meerde meeste vrouwen zettenmeeste vrouwen zetten ervrouwen zetten er alleszetten er alles opeen man te veranderenen wanneer ze hemwanneer ze hem veranderdze hem veranderd hebbenmoeten ze hem nietze hem niet meerde meeste vrouwen zetten ermeeste vrouwen zetten er allesvrouwen zetten er alles open wanneer ze hem veranderdwanneer ze hem veranderd hebbenmoeten ze hem niet meer

Wanneer vrouwen een lam van een man hebben gemaakt, zeggen zij hem altijd dat hij een leeuw is met een ijzeren wil -Honoré de Balzac
wanneer-vrouwen-een-lam-van-een-man-hebben-gemaakt-zeggen-zij-hem-altijd-dat-hij-een-leeuw-is-met-een-ijzeren-wil
Er is nog nooit een man geweest die het niet prettig vond als men hem vertelde dat de vrouwen hem graag mochten -Samuel Johnson
er-is-nog-nooit-een-man-geweest-die-het-niet-prettig-vond-als-men-hem-vertelde-dat-de-vrouwen-hem-graag-mochten
Wanneer een groot man maken kon dat we hem begrepen zouden we hem ophangen -George Bernard Shaw
wanneer-een-groot-man-maken-kon-dat-we-hem-begrepen-zouden-we-hem-ophangen
Wanneer een vrouw van een man houdt, vergeeft ze hem alles, zelfs zijn misslagen, houdt ze niet van hem dan vergeeft ze ook niets, zelfs niet zijn deugden -Honoré de Balzac
wanneer-een-vrouw-van-een-man-houdt-vergeeft-ze-hem-alles-zelfs-zijn-misslagen-houdt-ze-niet-van-hem-dan-vergeeft-ze-ook-niets-zelfs-niet-zijn-deugden
God schiep de man en, hem niet eenzaam genoeg vindend, gaf hij hem een gezellin om hem beter zijn eenzaamheid te doen aanvoelen -Paul Valéry
god-schiep-de-man-hem-niet-eenzaam-genoeg-vindend-gaf-hij-hem-een-gezellin-om-hem-beter-zijn-eenzaamheid-te-doen-aanvoelen