De menigte is als de zee, zij draagt u of verzwelgt u, al naar de wind is


de-menigte-is-als-de-zee-zij-draagt-u-of-verzwelgt-u-al-naar-de-wind-is
carmen sylvademenigteisalsdezeezijdraagtofverzwelgtalnaarwindde menigtemenigte isis alsals dede zeezij draagtdraagt uverzwelgt ual naarnaar dede windwind isde menigte ismenigte is alsis als deals de zeezij draagt uu of verzwelgtal naar denaar de windde wind isde menigte is alsmenigte is als deis als de zeedraagt u of verzwelgtu of verzwelgt ual naar de windnaar de wind isde menigte is als demenigte is als de zeezij draagt u of verzwelgtdraagt u of verzwelgt ual naar de wind is

Ik jaag niet naar de bijval der menigte, veranderlijk als de windDe meeste mensen zijn als een blad dat valt, als speeltuig van de wind draait en wentelt het,  om ten slotte ter aarde te tuimelen. Anderen echter, zij zijn sterk in de minderheid, lijken op sterren die een vaste baan hebben, zij zijn onbereikbaar voor de wind en bezitten een wet en koers in zichzelfGevaarlijk is de menigte, als zij gewetenloze leiders heeftDansen is de terugkeer naar het vissenstadium met de muziek als zeeAls je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstigAls je brand sticht, zorg er dan voor dat je wind mee hebt. Val nooit aan als je wind tegen hebt