De mens is geen rietstengel, de meest zwakke in de natuur, maar een denkende rietstengel


de-mens-is-geen-rietstengel-de-meest-zwakke-in-de-natuur-maar-een-denkende-rietstengel
blaise pascaldemensisgeenrietstengeldemeestzwakkeinnatuurmaareendenkenderietstengelde mensmens isis geengeen rietstengelde meestmeest zwakkezwakke inin dede natuurmaar eeneen denkendedenkende rietstengelde mens ismens is geenis geen rietstengelde meest zwakkemeest zwakke inzwakke in dein de natuurmaar een denkendeeen denkende rietstengelde mens is geenmens is geen rietstengelde meest zwakke inmeest zwakke in dezwakke in de natuurmaar een denkende rietstengelde mens is geen rietstengelde meest zwakke in demeest zwakke in de natuur

De meest ware natuur van de mens is dat hij tegen de natuur in kan gaan -Rudy Kousbroek
de-meest-ware-natuur-van-de-mens-is-dat-hij-tegen-de-natuur-in-kan-gaan
De ijdele en zwakke mens ziet in iedereen een rechter; de trotse en sterke kent geen rechter dan zichzelf -Marie von Ebner-Eschenbach
de-ijdele-zwakke-mens-ziet-in-iedereen-een-rechter-de-trotse-sterke-kent-geen-rechter-dan-zichzelf
Besluiteloosheid schijnt mij het meest gewone en meest in 't oog vallende van de gebreken onzer natuur te zijn -Michel Eyquem de Montaigne
besluiteloosheid-schijnt-mij-het-meest-gewone-meest-in-'t-oog-vallende-van-de-gebreken-onzer-natuur-te-zijn
Dat het fysieke en geestelijke leven van de mens in wisselwerking met de natuur staat betekent niet anders dan dat de natuur in wisselwerking met zichzelf staat, want de mens is een deel van de natuur -Karl Marx
dat-het-fysieke-geestelijke-leven-van-de-mens-in-wisselwerking-met-de-natuur-staat-betekent-niet-anders-dan-dat-de-natuur-in-wisselwerking-met
Zijn grootste geluk vindt de denkende mens in de kennis van het kenbare en de rustige verering van het onkenbare -Johann Wolfgang von Goethe
zijn-grootste-geluk-vindt-de-denkende-mens-in-de-kennis-van-het-kenbare-de-rustige-verering-van-het-onkenbare
Het lijdt geen enkele twijfel dat als er ergens mannen zijn maar geen soldaten, dat te wijten is aan de vorst, en niet aan een gebrek van bodem of natuur -Machiavelli
het-lijdt-geen-enkele-twijfel-dat-als-er-ergens-mannen-zijn-maar-geen-soldaten-dat-te-wijten-is-aan-de-vorst-niet-aan-een-gebrek-van-bodem-of-natuur