De mens moet leren de lichtstraal op te vangen die vanuit zijn binnenste opflitst


de-mens-moet-leren-de-lichtstraal-op-te-vangen-die-vanuit-zijn-binnenste-opflitst
ralph waldo emersondemensmoetlerendelichtstraaloptevangendievanuitzijnbinnensteopflitstde mensmens moetmoet lerenleren dede lichtstraallichtstraal opop tete vangenvangen diedie vanuitvanuit zijnzijn binnenstebinnenste opflitstde mens moetmens moet lerenmoet leren deleren de lichtstraalde lichtstraal oplichtstraal op teop te vangente vangen dievangen die vanuitdie vanuit zijnvanuit zijn binnenstezijn binnenste opflitstde mens moet lerenmens moet leren demoet leren de lichtstraalleren de lichtstraal opde lichtstraal op telichtstraal op te vangenop te vangen diete vangen die vanuitvangen die vanuit zijndie vanuit zijn binnenstevanuit zijn binnenste opflitstde mens moet leren demens moet leren de lichtstraalmoet leren de lichtstraal opleren de lichtstraal op tede lichtstraal op te vangenlichtstraal op te vangen dieop te vangen die vanuitte vangen die vanuit zijnvangen die vanuit zijn binnenstedie vanuit zijn binnenste opflitst

Een gedachte is slechts een lichtstraal in het zwartst van de nacht. Maar het is juist die lichtstraal die alles is -Henri Poincaré
een-gedachte-is-slechts-een-lichtstraal-in-het-zwartst-van-de-nacht-maar-het-is-juist-die-lichtstraal-die-alles-is
Een ontwikkeld mens moet ook leren rechtvaardig te zijn, te beginnen in zijn denken. En in zijn handelen moet hij het zeker zijn. Dat is de ware betekenis van geestelijke ontwikkeling -Pramoedya Ananta Toer
een-ontwikkeld-mens-moet-ook-leren-rechtvaardig-te-zijn-te-beginnen-in-zijn-denken-en-in-zijn-handelen-moet-hij-het-zeker-zijn-dat-is-de-ware
Wil een verstandig mens gelukkig zijn, dan moet hij zijn verstand leren relativeren -Kamagurka
wil-een-verstandig-mens-gelukkig-zijn-dan-moet-hij-zijn-verstand-leren-relativeren
Een verstandig onderwijsstelsel zal ons ten minste leren hoe weinig de mens nog weet, hoe veel hij nog moet leren -Sir John Lubbock
een-verstandig-onderwijsstelsel-zal-ons-ten-minste-leren-hoe-weinig-de-mens-nog-weet-hoe-veel-hij-nog-moet-leren
De mens is alleen werkelijk groot als hij handelt vanuit hetgeen zijn hart hem ingeeft -Benjamin Disraeli
de-mens-is-alleen-werkelijk-groot-als-hij-handelt-vanuit-hetgeen-zijn-hart-hem-ingeeft
Wie kaatst moet de bal vangen -Homerus
wie-kaatst-moet-de-bal-vangen