De mens vermag niets tegen de wet van de zwaartekracht, maar de val van water weet hij te benutten


de-mens-vermag-niets-tegen-de-wet-van-de-zwaartekracht-maar-de-val-van-water-weet-hij-te-benutten
elsa trioletdemensvermagnietstegendewetvanzwaartekrachtmaarvalwaterweethijtebenuttende mensmens vermagvermag nietsniets tegentegen dede wetwet vanvan dede zwaartekrachtmaar dede valval vanvan waterwater weetweet hijhij tete benuttende mens vermagmens vermag nietsvermag niets tegenniets tegen detegen de wetde wet vanwet van devan de zwaartekrachtmaar de valde val vanval van watervan water weetwater weet hijweet hij tehij te benuttende mens vermag nietsmens vermag niets tegenvermag niets tegen deniets tegen de wettegen de wet vande wet van dewet van de zwaartekrachtmaar de val vande val van waterval van water weetvan water weet hijwater weet hij teweet hij te benuttende mens vermag niets tegenmens vermag niets tegen devermag niets tegen de wetniets tegen de wet vantegen de wet van dede wet van de zwaartekrachtmaar de val van waterde val van water weetval van water weet hijvan water weet hij tewater weet hij te benutten

Waar geweld heerst, vermag de wet niets -Menander
waar-geweld-heerst-vermag-de-wet-niets
De tragedie van de wereld is dat niemand weet wat hij niet weet, en hoe minder een mens weet, hoe meer hij ervan overtuigd is dat hij alles weet -Joyce Cary
de-tragedie-van-de-wereld-is-dat-niemand-weet-wat-hij-niet-weet-hoe-minder-een-mens-weet-hoe-meer-hij-ervan-overtuigd-is-dat-hij-alles-weet
Hij die niets weet en weet dat hij niets weet, weet meer dan hij die niets weet en niet weet dat hij niets weet -Onbekend
hij-die-niets-weet-weet-dat-hij-niets-weet-weet-meer-dan-hij-die-niets-weet-niet-weet-dat-hij-niets-weet
Een mens weet nauwelijks wat de mens is. De dichter weet alles van niets -Jan G. Elburg
een-mens-weet-nauwelijks-wat-de-mens-is-de-dichter-weet-alles-van-niets
Een hoogstaand man weet het noodlot te benutten, evenals de zeeman de wind, uit welke richting hij ook waait -Gustave le Bon
een-hoogstaand-man-weet-het-noodlot-te-benutten-evenals-de-zeeman-de-wind-uit-welke-richting-hij-ook-waait